Xã Hội

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham tham gia BHXH tự nguyện

Thứ Năm, 21/05/2020

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp và Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân trên phạm vi toàn quốc nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, 8h00 ngày 23/5/2020, lễ ra quân được tổ chức đồng loạt tại các tỉnh, thành phố. Tại Vĩnh Phúc, Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện sẽ triển khai tại 9/9 huyện, thành phố trong tỉnh nhằm huy động đông đảo các lực lượng cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 BHXH Việt Nam giao.

Lễ ra quân được tổ chức bằng hình thức tuyên truyền lưu động, trong đó mỗi địa bàn huyện, thành phố sẽ tổ chức một đội tuyên truyền lưu động ( đội tuyên truyền lưu động có thể chia làm nhiều nhóm theo đặc thù của từng địa bàn).

Sau lễ phát động tại Trụ sở Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện, thành phố, lực lượng diễu hành, cổ động, tuyên truyền, tư vấn bao gồm những cán bộ, viên chức thuộc cơ quan BHXH, công nhân viên của Bưu điện sẽ sử dụng các phương tiện giao thông có gắn các thông điệp truyền thông tiếp tục chia nhóm đi tuyên truyền, vận động theo tuyến trên địa bàn các huyện, thành phố.

Chủ đề truyền thông của lễ ra quân là “Chính sách BHXH- Điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”; nội dung bao gồm truyền thông về các chế độ BHXH; về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Mục tiêu của lễ ra quân là phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện tối thiểu 50 người/huyện, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm.

PV


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: