Xã Hội

Tiếp tục đổi mới phương thức và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, 21/05/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ xã, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ huyện ủy Sông Lô trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song BCH Đảng bộ xã Bạch Lưu đã bám sát định hướng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp của các cấp các ngành trong huyện, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, BCH Đảng bộ xã Bạch Lưu đã tập trung trí tuệ, đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong trồng trọt, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng và giá trị cây trồng. Trong chăn nuôi, chỉ đạo quyết liệt công tác vệ sinh phòng dịch, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo mô hình bán công nghiệp... Từ đó, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Căn cứ vào các quy định và tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đã kiện toàn BCĐ XD NTM và ban hành 5 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng NTM, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng NTM.

Sau 6 năm thực hiện chương trình, Bạch Lưu đã về đích NTM đúng tiến độ. Diện mạo nông thôn của Bạch Lưu đã thay đổi đáng kể, chất lượng các tiêu chí đều đạt ở mức cao.

Trong quá trình thực hiện, nhân dân trong xã đã hiến trên 18.000m2 đất các loại để làm đường GTNT, GTNĐ (hiện hệ thống đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa đạt 100%, GTNĐ đạt 70%); 100% hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; khu thiết chế văn hóa xã được đầu tư xây dựng khang trang với đầy đủ các hạng mục; các nhà văn hóa thôn đều được xây dựng ở vị trí trung tâm của thôn, đang phát huy hết công năng sử dụng.

Tổng kinh phí huy động từ nhân dân trong xây dựng nông thôn mới của xã đạt hơn 5,5 tỷ đồng, chiếm 7,5% kinh phí xây dựng NTM.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, tốc độ tăng trưởng của Bạch Lưu đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Nhịp độ phát triển bình quân 5 năm là 19,42%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 38,3 triệu đồng/người/năm, tăng 17,6 triệu đồng/người so với năm 2015; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể.

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT- XH, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xã Bạch Lưu trú trọng.

Đội ngũ cán bộ, công chức nhiệt tình, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Bộ máy chính quyền từ xã đến thôn hoạt động tích cực, tạo niềm tin trong nhân dân; vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ rõ rệt. Toàn Đảng bộ có 162 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc; cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy thực hiện việc phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu trong các phong trào hoạt động.

Qua đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng năm 2019, Bạch Lưu có 17,6% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 73,7% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt TSVM chiếm 79,1%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 20,9%; không có chi bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ và chi bộ yếu kém. Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ TSVM liên tục từ 2015- 2019.

Là một nhiệm kỳ công tác cán bộ lãnh đạo có nhiều biến động, thay đổi, các chức danh chủ chốt đều mới. Để đảm bảo ổn định công tác cán bộ, Đảng ủy đã thực hiện tốt quy trình nhân sự trong kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt; đảm bảo về trình độ, năng lực, uy tín của cán bộ luân chuyển, bổ nhiệm, kiện toàn, đủ sức lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác tinh gọn bộ máy cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện tốt. Việc bố trí xây dựng đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn dân cư thực hiện kiêm nhiệm, đảm bảo đủ uy tín, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy đã triển khai, quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước, các Nghị quyết, văn bản của cấp ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân.

Tập thể cấp ủy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết TW 4 khóa XII; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình và phê bình; xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm; thể hiện rõ vai trò gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt trên từng lĩnh vực công tác, được nhân dân tín nhiệm.

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025, BCH Đảng bộ Bạch Lưu đã xây dựng nhiều giải pháp trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân Bạch Lưu tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền, vai trò của mặt trận tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần vào sự thành công trong phát triển KT- XH của tỉnh.

Nguyễn Văn Quý

(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Lưu)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: