Xã Hội

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, huy động mọi nguồn lực phát triển Hướng Đạo sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, 21/05/2020

Thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hướng Đạo (Tam Dương) đã tập trung trí tuệ, thống nhất, sáng tạo, đổi mới, tận dụng thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế, xã hội nên hầu hết các mục tiêu đề ra đều đạt và vượt.

Đời sống của nhân dân được nâng lên. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề xây dựng Hướng Đạo trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo môi trường sống yên bình cho nhân dân.

Đặc biệt, những kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 đã đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân.

Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 là hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì vậy, xã tập trung chỉ đạo phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn phù hợp với quy hoạch ngành chăn nuôi của tỉnh, tránh tự phát, không gắn với cung cầu thị trường.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ thực hiện việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn xã, đặc biệt là các dự án khu công nghiệp, đường vành đai khu công nghiệp Tam Dương I, đường tránh QL2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa…

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân phát triển các ngành nghề dịch vụ ở địa phương và khuyến khích các chủ trang trại, người dân phát triển nông nghiệp hàng hóa, liên kết với các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi, mở rộng thị trường trong, ngoài xã. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường GPMB xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội...

Từ những giải pháp ấy, tổng giá trị thu nhập từ chăn nuôi của xã tăng hơn 41 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu ngành nghề dịch vụ tăng đáng kể. Giá trị thu nhập từ ngành nghề dịch vụ trung bình đạt 140 tỷ đồng/năm, so với đầu nhiệm kỳ tăng 60 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân 31 triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu đồng so với mục tiêu đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%.

Đến hết năm 2017, xã Hướng Đạo hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Hiện nay, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh, chỉ đạo chính quyền và toàn thể nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để phấn đấu xây dựng xã Hướng Đạo trở thành xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.

Không chỉ phát triển kinh tế, công tác giáo dục, văn hóa được đảng bộ, chính quyền xã quan tâm lãnh, chỉ đạo. Do đó, chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện. Các thôn trên địa bàn xã đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước của thôn đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chế độ cho các đối tượng. Tổng số lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 91%.

Những thành quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, QP-AN của Hướng Đạo đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Mọi nhiệm vụ chính trị quan trọng đều được thảo luận dân chủ, công khai, có những nhiệm vụ không chỉ bó hẹp trong Ban chấp hành mà còn mở rộng bàn bạc dân chủ đối với các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân trong toàn xã, sau khi thống nhất sẽ giao cho chính quyền thực hiện, tránh việc Đảng lấn sân, làm thay chính quyền.

Đảng ủy đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết, tránh ban hành nghị quyết dài, dàn trải. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy cũng như của bí thư và thực hiện theo đúng cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tài, có đức, có tinh thần trách nhiệm, có ý chí, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, chấp hành nghiêm các nghị quyết của Đảng; biết lấy cái chung làm trọng, khiêm tốn, thật thà, trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, Thường trực Đảng ủy thường xuyên phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ về dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương giải pháp uốn nắn, phê bình, xử lý kịp thời, chính xác.

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cơ bản đạt yêu cầu đề ra, với tinh thần tự soi, tự sửa, báo cáo của tập thể, cá nhân đã bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4, tập trung làm rõ, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục.

Tổ chức kiểm điểm diễn ra dân chủ, đoàn kết, xây dựng, phát huy tinh thần của tập thể, cá nhân; nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm giải pháp quan trọng trong khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, đề cao trách nhiệm gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm điểm phê bình, tự phê bình được thực hiện nghiêm túc; công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn đảng viên mới được chú trọng; việc rà soát, sàng lọc và đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng được quan tâm nên chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng nâng lên, số lượng đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và số lượng đảng viên được khen thưởng năm sau cao hơn năm trước.

Bước vào nhiệm kỳ 2020- 2025, bên cạnh những thuận lợi còn có rất nhiều thách thức, khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển của xã. Tuy nhiên, với tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền cùng người dân, những thành quả của nhiệm kỳ qua là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ xã thực hiện tốt mục tiêu đề ra:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Khai thác tốt các lợi thế, tiềm năng, tận dụng mọi cơ hội, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao.

Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân gắn với đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự - an toàn xã hội. Xây dựng xã Hướng Đạo trở thành xã NTM nâng cao trước năm 2030...

Nguyễn Thế Anh

(Bí thư Đảng ủy xã Hướng Đạo)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: