Xã Hội

Huyện Vĩnh Tường: Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng trên 83%

Thứ Tư, 24/11/2021

Theo thông tin cập nhật mới đây, từ đầu năm đến tháng 11, toàn huyện Vĩnh Tường thu hút gần 3.000 người tại 28 xã, thị trấn tham gia BHXH tự nguyện, tăng trên 83% so với cùng kỳ năm 2020.

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tường

Các địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện cao là xã Cao Đại, thị trấn Tứ Trưng, xã Lũng Hòa, xã Bồ Sao…

Qua đánh giá, mặc dù tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện hằng năm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường luôn đạt mức tăng trưởng cao, tuy nhiên hiện nay số người lao động trên địa bàn huyện chưa tham gia BHXH còn lớn, khoảng 100 nghìn người; trong đó, trên 30 nghìn người tuổi từ 50 đến dưới 70 tuổi không có chế độ gì.

Để phấn đấu tăng nhanh bao phủ BHXH tự nguyện, hướng đến BHXH toàn dân, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Rà soát, thống kê, phân loại theo từng nhóm tuổi, các khu vực tiềm năng để tập trung các giải pháp phát triển. Mở rộng mạng lưới đại lý bảo hiểm xã hội, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên các đại lý thu.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động BHXH, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho người dân khi tham gia BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng…

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: