Xã Hội

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ Tư, 24/11/2021

Sau hơn 20 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc duy trì và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Người dân luyện tập thể thao tại nhà văn hóa thôn Đồng Mới, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo. Ảnh: Kim Ly

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm 5 nội dung và 7 phong trào. Trong đó, tập trung vào việc đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến…

Phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua như “Tương thân, tương ái”, Quỹ Vì người nghèo, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Các phong trào được tổ chức thường xuyên và thu hút sự hưởng ứng của nhiều lực lượng xã hội; các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện kịp thời. Công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Các chế độ, chính sách của Nhà nước về an sinh, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, mở rộng đối tượng và tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng.

Trung bình mỗi năm có hơn 270 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở, hơn 3.200 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán… Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn dưới 0,96% (năm 2020).

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hằng năm, có hơn 95% đám cưới, đám tang thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh. Hầu hết các đám cưới đã được đơn giản hóa về thủ tục, tổ chức trang trọng, tiết kiệm phù hợp với thuần phong, mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình.

Các hủ tục lạc hậu trong việc tang cơ bản đã được loại bỏ; tỷ lệ gia đình có người thân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng trong toàn tỉnh tăng lên hơn 50%. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các địa phương, các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội quản lý, hướng dẫn và tổ chức các lễ hội truyền thống đảm bảo đúng nghi lễ, hình thức phù hợp, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, ngăn chặn các hiện tượng mê tín dị đoan, chèo kéo khách mua đồ lễ...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tích cực vào việc huy động và vận động nhân dân đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, tạo chuyển biến rõ rệt thông qua việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, trong đó có 112/112 xã nông thôn mới xây dựng được Trung tâm văn hóa thể thao; toàn tỉnh có hơn 1.360 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thành phố được đầu tư xây dựng với kinh phí lớn, trang thiết bị đồng bộ, là địa điểm tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của địa phương như Đại hội thể dục-thể thao, các chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao của người dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được duy trì, phát triển; phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao phát triển sôi nổi, các phong trào xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân; từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đến năm 2020, số người tập luyện thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt 52%, 90% trường THPT có hoạt động thể dục-thể thao ngoại khóa đạt chất lượng; 92% gia đình, tổ dân phố và gần 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời, tập hợp, tạo ra sức mạnh toàn dân đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa.

Hiệu quả quan trọng nhất mà phong trào mang lại là làm cho các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định, quy tắc… văn hóa đi vào cuộc sống, tạo nên môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Thùy LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: