Xã Hội

Vĩnh Phúc có 7 di sản văn hóa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Thứ Tư, 24/11/2021

Những năm qua, Sở VH-TT&DL đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, chương trình hành động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; hướng dẫn, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xét tặng nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú và công nhận các loại hình di sản văn hóa…

Đồng thời, tích cực phối hợp với các ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Với nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 di sản văn hóa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, gồm hát ca trù (được công nhận tháng 12/2012), kéo song Hương Canh (được công nhận tháng 12/2014), Lễ hội đền Ngự Dội (được công nhận tháng 1/2018), hát Sọong Cô của người Sán Dìu (được công nhận tháng 10/2018), hát Trống quân Đức Bác (được công nhận tháng 12/2019), tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên (được công nhận tháng 1/2020) và Lễ hội truyền thống xã Đại Đồng (được công nhận tháng 5/2021).

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: