Xã Hội

Chất lượng môi trường đất nông nghiệp Vĩnh Phúc cơ bản ở ngưỡng an toàn

Thứ Hai, 22/11/2021

Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, khoa học nguồn tài nguyên đất, làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, năm 2019, lần đầu tiên Vĩnh Phúc triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh”. Mới đây, kết quả đã được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố.

Cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp (Sở NN&PTNT) lấy mẫu đất trên địa bàn huyện Vĩnh Tường để kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu về dinh dưỡng trong đất

Theo đó, tổng số mẫu đại diện tiến hành phân tích, đánh giá là 1.732 mẫu, bao gồm 554 mẫu đất, 664 mẫu nước và 514 mẫu bùn, được lấy từ các nguồn có khả năng gây ô nhiễm chính cho đất nông nghiệp như khu, cụm công nghiệp, làng nghề, bãi rác thải, khu vực canh tác sử dụng nhiều phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Kết quả cho thấy, về cơ bản, chất lượng môi trường đất nông nghiệp đều ở ngưỡng an toàn về các chỉ tiêu kim loại nặng. Hàm lượng các kim loại nặng trong đất phần lớn đều nằm dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 03- MT:2015/BTNMT.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm bị ô nhiễm bởi chỉ tiêu kim loại nặng, bao gồm: 1 mẫu đất tại Khu công nghiệp Bình Xuyên bị ô nhiễm As; 7 mẫu bùn ô nhiễm As, 1 mẫu bùn ô nhiễm Pb thuộc huyện Vĩnh Tường; 2 mẫu bùn ô nhiễm Pb thuộc huyện Lập Thạch; 1 mẫu bùn ô nhiễm Cd thuộc huyện Yên Lạc… Số lượng mẫu cận ô nhiễm Cd, Zn và Cu có xuất hiện nhưng không đáng kể. Không có mẫu nào cận ô nhiễm Crom.

Trong 170 mẫu đất được lấy tại các vị trí có khả năng ảnh hưởng từ kho chứa thuốc BVTV và khu vực canh tác sử dụng nhiều phân bón vô cơ, thuốc BVTV cho thấy, dư lượng hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh đều nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 15:2008/BTNMT, không có mẫu nào bị ô nhiễm hoặc cận ô nhiễm.

Kết quả trên là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng đánh giá cơ bản, toàn diện về nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh; có phương án sử dụng hợp lý, hiệu quả, đồng thời, đưa ra những hoạch định chiến lược bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: