Xã Hội

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho nhân dân

Thứ Năm, 11/11/2021

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời vừa là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Với những kết quả đạt được, phong trào ngày càng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân địa phương.

Nhà văn hóa thôn Phú Trưng A, xã Thượng Trưng được xây mới khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Vĩnh Tường thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các chi, đảng bộ cơ sở, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

Hằng năm, huyện thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa, việc xây dựng và phát triển phong trào từ huyện đến xã; ban hành các văn bản hướng dẫn về xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, thôn văn hóa, đơn vị văn hóa để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

Trong đó, chú trọng công tác đăng ký, bình xét, quy trình thủ tục công nhận các danh hiệu văn hóa tại địa phương, cơ sở; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú; phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực đầu tư tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa. Hệ thống phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm đầu tư mở rộng về quy mô mạng lưới thông tin tại các cụm xã, hệ thống thông tin của Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin, tìm hiểu các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước của nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, các hộ gia đình luôn ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Theo thống kê, năm 2020 toàn huyện có 54.178/61.551 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 88%; 170/178 thôn, làng được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 95,5%; 25/25 xã (do sáp nhập 2 xã Tân Cương và Phú Thịnh thành xã Tân Phú) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt 100%; 3 thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”; 169/172 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Cùng với đó, huyện còn quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đất; vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đầu tư xây dựng; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa, thể thao, gắn với việc đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện có 1 Trung tâm hội nghị văn hóa cấp huyện, 26 nhà văn hóa cấp xã, 178 nhà văn hóa thôn. 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có sân thể thao đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Tại các xã, thị trấn đều có trung tâm văn hóa-thể thao; nhà tập luyện thể dục-thể thao đa năng với quy mô, diện tích, công năng sử dụng đạt tiêu chuẩn; 31 sân bóng đá mini, 125 sân bóng chuyền, 206 sân cầu lông; các thôn, tổ dân phố đã có sân bóng chuyền, sân thể thao đơn giản.

Các thiết chế văn hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân và được sử dụng đúng công năng, mục đích. Từ đó, thúc đẩy phong trào văn hóa-văn nghệ trong quần chúng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do huyện triển khai đã tác động mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực đến các cấp cơ sở, trong đó xã Thượng Trưng là một trong những điểm sáng thực hiện tốt phong trào.

Chủ tịch UBND xã Thượng Trưng Lê Văn Long chia sẻ: “Nhờ thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đến nay, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, ai nấy đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền.

Hiện nay, toàn xã có 95,54 % hộ dân đạt tiêu chuẩn văn hóa, 13/13 thôn được công nhận đơn vị văn hóa; 100% thôn đã xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2013 và đang phấn đấu năm đạt nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất”.

Những chuyển biến tích cực trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ cấp huyện đến cơ sở có thể khẳng định rằng việc xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa đã từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc và cộng đồng.

Từ đó, tạo động lực cho nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần gìn và phát huy bản sắc dân tộc được lưu truyền qua bao đời nay.

Bài, ảnh: Thảo MyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: