Xã Hội

Bình Xuyên xây dựng 30-35 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí

Thứ Ba, 26/10/2021

Theo kế hoạch, trong năm 2022, huyện Bình Xuyên sẽ triển khai xây dựng từ 30-35 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí tại khu vực trung tâm, khu đông dân cư ở các xã, thị trấn trên địa bàn.

Quảng cáo, rao vặt mất mỹ quan tại cột điện trên địa bàn xã Hương Sơn

Bảng có chiều rộng bảng 4,5m; chiều cao 1,82m, có mái che. Chất liệu cột (Inox); bảng chất liệu (alumin), phục vụ nhu cầu quảng cáo, rao vặt cho các tổ chức, cá nhân tại các địa phương.

Trong đó, nhiều nhất là thị trấn Hương Canh với 4 bảng; các xã, thị trấn: Thanh Lãng, Gia Khánh, Bá Hiến, Đạo Đức, Thiện Kế mỗi địa phương 3 bảng; các xã còn lại từ 1-2 bảng.

Việc xây dựng các bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng văn hóa, văn minh đô thị trong quảng cáo rao vặt trên địa bàn.

Tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, và cộng đồng dân cư trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tăng cường trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, quản lý trật tự xây dựng và quản lý đô thị.

Đồng thời, góp phần ngăn ngừa, khắc phục tình trạng treo, dán không đúng quy định các hoạt động quảng cáo rao vặt, những hạn chế trong công tác quảng cáo, rao vặt hiện nay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: