Xã Hội

Việc cưới, việc tang văn minh ở Tiền Châu

Thứ Hai, 25/10/2021

Thời gian qua, việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là từ những quy ước văn hóa của tổ dân phố, người dân đã nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, lãng phí. Đồng thời, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Cán bộ phường Tiền Châu tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Tính đến nay, 8/8 tổ dân phố của phường Tiền Châu đã xây dựng quy ước văn hóa khu dân cư, nhằm gìn giữ, phát huy những điều tốt đẹp của quê hương, đề cao chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của dân tộc, loại trừ các hủ tục.

Các quy ước đã bám sát đời sống của từng khu dân cư nhằm điều chỉnh các mối quan hệ mang tính tự quản của cộng đồng, xây dựng được nếp sống văn hóa mới, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang.

Điển hình, những năm qua, Tổ dân phố Kim Xuyên đã xây dựng quy ước văn hóa gồm 6 chương và 29 điều. Trong đó, tổ đưa ra những quy định văn minh trong thực hiện việc cưới, việc tang.

Trong việc cưới, quy ước văn hóa của tổ dân phố quy định: “Tổ chức hôn lễ cho các lứa đôi là trách nhiệm của hai gia đình, trên cơ sở vì hạnh phúc của các con. Song, các gia đình tổ chức tiệc cưới phải chấp hành nghiêm Luật Hôn nhân gia đình, nếu cưới tảo hôn sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Đáng chú ý quy ước của người dân trong tổ dân phố còn khuyến khích, động viên các gia đình có con em nên tổ chức hôn lễ khi các thành viên đã đủ tuổi trưởng thành, không nên kết hôn quá sớm. Điều này giúp các thành viên khi xây dựng gia đình có kinh nghiệm sống hơn và gia đình hạnh phúc.

Từ những quy ước trong việc cưới của khu dân cư đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc tổ chức các đám cưới văn minh, tiết kiệm, đúng quy định, tránh tình trạng phô trương và lãng phí…

Nhiều khu dân cư khác của phường Tiền Châu cũng thực hiện nghiêm các quy định trong tổ chức việc tang. Để tiết kiệm, cũng như bảo vệ môi trường, nhiều gia đình có người mất trên địa bàn phường hiện nay cũng chọn hình thức hỏa táng.

Nếu gia đình nào chọn hình thức địa táng thì khi cải táng phải đủ 36 tháng trở lên kể từ ngày mất. Sau khi cải táng, phải lấp huyệt cũ bằng phẳng, thu gom các đồ vật để đúng nơi tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nơi an táng phải đặt theo đúng hàng lối, mỹ quan theo quy định tại nghĩa trang nhân dân, không để xảy ra chiếm đoạt đất nghĩa trang…

Chủ tịch UBND phường Tiền Châu Nguyễn Đăng Hồng cho biết: Để xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, những năm qua, địa phương cũng thường xuyên tiến hành việc rà soát, hướng dẫn các tổ dân phố xây dựng quy ước phù hợp với đặc điểm dân cư và quá trình phát triển KT-XH hiện nay; lấy việc thực hiện các quy ước, văn hóa vào tiêu chuẩn bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Địa phương cũng luôn phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo quy định.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, để tránh tập trung đông người, phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, trên cơ sở các hương ước, quy ước của địa phương và các văn bản quy định phòng, chống dịch của các cấp, nhiều đám cưới trên địa bàn chỉ tổ chức báo hỷ, với đại diện nhà trai và nhà gái, không quá 20 người, tổ chức gói gọn trong ngày và không tổ chức ăn uống rình rang. Đám tang được tổ chức đơn giản, theo quy mô gia đình và không tiếp đón khách thăm viếng ở các địa phương khác…

Việc thực hiện quy ước văn hóa ở khu dân cư đã hạn chế, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong tổ chức cưới hỏi, tang lễ; góp phần vào kết quả xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Hiện nay, toàn phường có gần 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 8/8 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Thực hiện tốt các quy ước văn hóa trong cộng động giúp nhân dân trên địa bàn đoàn kết cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; giữ vững ANCT và TTATXH tại địa phương.

Bài, ảnh: Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: