Xã Hội

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ Năm, 21/10/2021

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp dân cư, làm chuyển biến nhận thức và nêu cao truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, cần có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Người dân thôn Vải, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên tích cực luyện tập bóng chuyền hơi để rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Lượng

Những tín hiệu tích cực

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào cuộc sống và trở thành hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư, tác động đến từng cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị về hành vi, lối sống, đạo đức, nhân cách; khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách...

Phong trào cũng tập hợp được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị; hưởng ứng thi đua lập thành tích theo tinh thần lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, từ gia đình, làng, bản, cơ quan, đơn vị đều tham gia phấn đấu xây dựng con người văn hóa, môi trường văn hóa, phát triển toàn diện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Từ phong trào, đã xây dựng được nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Thực tế, trong năm qua, việc cưới đã được tổ chức theo nếp sống mới, tiết kiệm, văn minh; những lễ cưới được khôi phục kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống với xu hướng tiến bộ hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt, không mời khách tràn lan, không tổ chức ăn uống linh đình... Đặc biệt là mời khách dự tiệc không quá sớm như trước và có xu thế mời tiệc cưới trong ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật.

Việc tang cũng đã dần xóa bỏ hủ tục mê tín dị đoan, không mời khách ăn uống trong ngày tang lễ. Người dân nhận thức được lợi ích thiết thực của việc tự giác, tôn trọng các quy định về nếp sống văn minh.

Việc cải táng, xây mộ đã được tổ chức gọn nhẹ và đơn giản hơn, nhất là ý thức, tư duy của người dân đã đổi mới, thực hiện tốt Nghị quyết 175 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, Vĩnh Phúc có hơn 35% người dân sử dụng hình thức hỏa táng cho người thân khi qua đời, đến năm 2020, hình thức này đã tăng lên hơn 50%, điển hình như thành phố Vĩnh Yên đạt 72,9%, thành phố Phúc Yên đạt 70%, huyện Tam Dương đạt63,4%...

Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa phát triển đồng đều ở các địa phương với số lượng và chất lượng ngày càng cao. Phần lớn các thôn, tổ dân phố văn hóa đều thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Theo đó, đời sống kinh tế của các thôn, tổ dân phố ổn định và từng bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống; đời sống sinh hoạt, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Trong năm 2020, 92% gia đình, tổ dân phố và gần 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Số người tập luyện thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt 52%; 90% trường THPT có hoạt động thể dục-thể thao ngoại khóa đạt chất lượng; 8/9 huyện, thành phố có sân vận động và nhà tập luyện thi đấu thể dục thể thao (đạt 89%).

Để phong trào đi vào thực chất, hiệu quả

Tuy nhiên, thực tế còn nhiều tồn tại, hạn chế như chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào ở một số địa phương chưa phản ánh đúng thực chất, còn mang tính hình thức và chạy theo thành tích.

Công tác thông tin tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, chưa tạo không khí sôi nổi, thu hút trong nhân dân. Các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình... ở một số địa phương chưa được ngăn chặn kịp thời.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy ở một số nơi chưa nghiêm túc, tình trạng cán bộ, đảng viên, người lao động uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa ngày làm việc, tình trạng hút thuốc lá nơi công sở vẫn còn diễn ra; việc tổ chức đám cưới linh đình gây lãng phí thời gian và tiền bạc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; lễ tang còn thủ tục rườm rà, việc sử dụng vòng hoa luân chuyển chỉ được thực hiện thời gian đầu sau khi ban hành chỉ thị.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trước hết, cần nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đồng thời, củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, nhất là vai trò của các thành viên thường trực trong công tác tham mưu, tư vấn mục tiêu, giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện nhằm đem lại hiệu quả cho phong trào.

Thường xuyên tổng kết thực tiễn để phát huy những ưu điểm, tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực. Chú trọng xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, lối sống đạo đức mỗi cá nhân, xây dựng văn hóa ở cộng đồng dân cư và cơ quan công sở.

Tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa và đẩy mạnh công tác xã hội hóa thu hút nguồn đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở.

Hoạt động phong trào phải thường xuyên lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào khác như khuyến học, ngày vì người nghèo, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng, chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình xây dựng nông thôn mới... nhằm tạo sức mạnh tổng hợp và hiệu quả thiết thực.

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: