Xã Hội

Sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 tại nhà

Thứ Hai, 06/04/2020

UBND tỉnh vừa có công văn đồng ý để BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả tại nhà cho người hưởng chế độ BHXH (theo địa chỉ người hưởng) trên địa bàn xã, phường, thị trấn; không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những trường hợp có nhu cầu nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại các bưu cục, cơ quan bưu điện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời điểm chi trả thích hợp để đảm bảo an toàn phòng dịch theo đúng quy định.

Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM, thực hiện chuyển đầy đủ tháng 4 và tháng 5/2020 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành.

Đối với người phải cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng thông báo, phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cơ quan bưu điện trong công tác chi trả và thông tin, tuyên truyền về những thay đổi trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch; hỗ trợ trong việc cung cấp danh sách các gia đình thuộc diện cách ly và xác minh địa chỉ người hưởng trên địa bàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đ.H.H


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: