Xã Hội

Phúc Yên chú trọng công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 06/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, BTV Thành ủy Phúc Yên tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng triển khai các bước chuẩn bị đại hội. Trong đó, công tác nhân sự được BTV Thành ủy đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp với mục tiêu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thường trực Đảng ủy phường Hùng Vương (Phúc Yên) trao đổi một số công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ thành phố Phúc Yên có 35 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với hơn 5.900 đảng viên. Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148-KH/TU của Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên; ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, việc tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 1/2020 và kết thúc trước ngày 29/2/2020; Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ triển khai từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020; riêng đại hội điểm cấp cơ sở sẽ tổ chức vào cuối quý I năm 2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8/2020.

Ngày 2/12/2019, BTV Thành ủy Phúc Yên đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo hướng dẫn, BTV Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc thực hiện khâu chuẩn bị nhân sự, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội.

Trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, các chi, đảng bộ trực thuộc phải thực hiện tốt phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Minh Đinh Văn Thanh cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đã được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị với tỷ lệ đổi mới cấp ủy trên 42%; tuổi trẻ trên 31% và cán bộ nữ tham gia cấp ủy trên 35%.

Các bước lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo mục tiêu xây dựng đội ngũ cấp ủy khóa mới có đủ năng lực, trình độ, uy tín; có tinh thần đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo đảng bộ, chính quyền thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới...

Hiện tại, BTV Đảng ủy xã đã xây dựng xong báo cáo đề án nhân sự BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Đại hội Đảng bộ xã dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 5/2020.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cũng được BTV Đảng ủy phường Trưng Trắc xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trưng Trắc Trương Hùng Kiên, Đảng ủy phường đã tham mưu, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Phúc Yên tiến hành thực hiện quy trình 5 bước về rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch BCH, BTV Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND -HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị với tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt 40%; tuổi trẻ trên 40% và cán bộ nữ tham gia cấp ủy trên 40%....

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên khẳng định: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được BTV Thành ủy tập trung lãnh đạo đảm bảo quan điểm, nguyên tắc sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định...

Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo về chất lượng, số lượng; tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

Chính vì vậy, công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, trên tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, BTV cấp ủy... Ðặc biệt, trong công tác chuẩn bị nhân sự, BTV Thành ủy thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205 - QÐ/TW của Bộ Chính trị...

Thông qua việc lựa chọn đội ngũ cấp ủy các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng sẽ từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng...

Ngô Tuấn Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: