Xã Hội

Sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thứ Hai, 06/04/2020

Thực hiện Công văn số 1032 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ: http://dgts.moj.gov.vn.

Đồng thời, thực hiện ngay việc thông báo công khai về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 16, Luật Đấu giá tài sản.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh đăng tải nội dung sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đối với sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức đấu giá tài sản trong việc sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định.

Dương Minh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: