Xã Hội

Tăng cường công tác quản lý về xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước

Thứ Sáu, 15/10/2021

Thời gian qua, việc triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên thực hiện tốt các hương ước, quy ước, góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Hiện 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được hương ước, quy ước và duy trì thực hiện khá hiệu quả; nhiều hương ước, quy ước được cộng đồng đánh giá cao, góp phần tích cực trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hương ước, quy ước được xây dựng từ lâu mà chưa được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, một số bản hương ước, quy ước có nội dung sơ sài, sao chép, lặp lại pháp luật và chủ trương, chính sách của Nhà nước một cách khô khan; chưa thể hiện được nét đặc trưng văn hóa, xã hội, hoặc chưa điều chỉnh những vấn đề nảy sinh trong xã hội, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục của địa phương.

Việc trình bày, sắp xếp nội dung nhiều bản hương ước còn chưa rõ ràng, mạnh lạc, khó hiểu, gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện…

Về trình tự thủ tục xây dựng, ban hành hương ước, quy ước còn chưa đúng quy định, công tác thẩm định, phê duyệt hương ước, quy ước của một số địa phương còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng.

Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thiếu chủ động tham mưu, đề xuất việc rà soát, sửa đổi hương ước, quy ước khi không còn phù hợp hoặc bổ sung những vấn đề, nội dung mới để đảm bảo yêu cầu thực tiễn.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, Sở VH-TT&DL đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc nội dung của hương ước, quy ước.

Gắn việc thực hiện hương ước, quy ước với việc bình chọn danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa hằng năm; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, cũng như phê bình, nhắc nhở đối với tổ chức, cá nhân chưa chấp hành thực hiện tốt.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước, trong đó, chú trọng việc rà soát, chỉ đạo các thôn, tổ dân phố sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt bổ sung các nội dung về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, chăm sóc bảo vệ trẻ em..., xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống tác hại của thuốc lá, bài trừ tệ nạn xã hội...

Thực hiện các bước niêm yết công khai, lấy ý kiến của nhân dân, thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: