Xã Hội

Hơn 580.000 đối tượng được hỗ trợ về sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội

Thứ Tư, 25/03/2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có hơn 580.000 đối tượng được hỗ trợ về sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Trong đó, 205 nghìn lượt hộ nghèo, hộ thoát nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất; hơn 200 nghìn lượt người nghèo được mua thẻ BHYT bằng nguồn kinh phí do ngân sách cấp tỉnh; 59.122 người cận nghèo được mua, cấp thẻ BHYT từ ngân sách Trung ương, tỉnh; 116.117 lượt học sinh (nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số) được miễn giảm học phí; 1.459 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề; khoảng 848 lao động được hỗ trợ xuất khẩu lao động.

100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người cận nghèo đều được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ y tế từ tuyến xã đến tuyến huyện, tỉnh… Nhờ đó, toàn tỉnh hiện còn 4.975 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm 1,46%.

Thời gian tới, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội; đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn... Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: