Xã Hội

Bộ CHQS tỉnh: Triển khai công tác tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh

Thứ Năm, 27/02/2020

Sáng 27/2/2020, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tự vệ, giáo dục QP - AN năm 2019, triển khai công tác tự vệ, giáo dục QP-AN năm 2020.

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tự vệ và giáo dục QP - AN, nhất là công tác xây dựng lực lượng, sắp xếp tổ chức biên chế lực lượng tự vệ, tập huấn và huấn huyện đảm bảo yêu cầu đề ra trong tình hình mới.

Đến nay, đã củng cố xong 69/69 cơ sở tự vệ theo biên chế cấp trung đội, tiểu đội đảm bảo quân số đạt 27,8% so với cán bộ, CNVC hiện có tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh, trong đó đảng viên chiếm 29,5%; đoàn viên chiến 48,8%; phục viên, xuất ngũ chiếm 11,2%...

Cùng với việc kiện toàn bổ sung lực lượng theo quy định, công tác tập huấn và huấn luyện được tổ chức chặt chẽ theo phân cấp. Đồng thời tổ chức huấn luyện cho 69/69 đơn vị tự vệ với gần 700 người tham gia. Thông qua tập huấn, huấn luyện đã nâng cao năng lực đội ngũ DQTV đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới…

Các đại biểu nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác tự vệ, giáo dục QP - AN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng thời tham gia ý kiến bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ công tác tự vệ và công tác giáo dục QP-AN năm 2020 về thời gian, địa điểm, nội dung giáo án, bài giảng…

Kết luận hội nghị, Đại tá Đào Văn Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình Bộ CHQS tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ tự vệ các cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn và huấn luyện quân sự cũng như bài giảng giáo dục QP-AN.

Thực hiện nghiêm điều lệnh huấn luyện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, trang thiết bị, phương tiện trong suốt thời gian huấn luyện và được học tập, bồi dưỡng kiến thức giáo dục QP-AN năm 2020 theo quy định.

Đối với các đồng chí chỉ huy các đơn vị tự vệ cần quán triệt sâu sắc cán bộ, chiến sĩ tham dự các nội dung về huấn luyện, giáo dục QP - AN theo đúng giáo án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tham gia huấn luyện đúng thời gian, giáo án; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào công tác DQTV ở đơn vị mình một cách phù hợp, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua quyết thắng, chung sức giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở.

Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: