Xã Hội

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước”

Thứ Sáu, 17/09/2021

Vừa qua, Bảo tàng tỉnh mở cửa triển lãm chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước”.

Những ngày đầu mở cửa Bảo tàng tỉnh đã thu hút khách tới tham quan. Ảnh: Trà Hương

Với gần 300 hình ảnh, tài liệu triển lãm, gồm 4 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới đất nước; Vững bước trên con đường Người đã chọn; Vĩnh Phúc làm theo lời Bác giới thiệu về cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước vĩ đại của Người qua khắp năm châu, bốn biển và trở về nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giữ vững nền độc lập dân tộc, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, dân tộc, phục vụ nhân dân của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Triển làm cũng là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Triển lãm được mở cửa từ ngày 15/9 đến hết tháng 12/2021 nhằm tạo điểm hấp dẫn thu hút du khách, học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ trong tỉnh đến tham quan, học tập, tìm hiểu lịch sử và kết nối chuỗi du lịch từ Bảo tàng tới Văn Miếu tỉnh; đảm bảo khách đến tham quan luôn thực hiện các quy định về phòng dịch Covid-19.

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: