Xã Hội

Lập Thạch chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 17/09/2021

Trước những nguy cơ hiện hữu do vấn đề ô nhiễm môi trường, rác thải nông thôn, những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường được huyện Lập Thạch quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân được thực hiện thường xuyên, để bảo vệ môi trường dần trở thành hoạt động nền nếp của cộng đồng dân cư.

Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Xuân Lôi được thực hiện thường xuyên. Ảnh: Trần Tỉnh

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa huyện Lập Thạch được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, thực hiện nhất quán chủ trương không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế.

Phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa được đẩy mạnh, đã huy động sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên toàn huyện.

Qua đó, công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực, bước đầu kiềm chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Lập Thạch đã quy hoạch 36 bãi tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt tại 20 xã, thị trấn, với tổng diện tích là 26.750 m2. Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 71,7 tấn/ngày.

Việc thu gom rác thải đều được các HTX dịch vụ môi trường, tổ thu gom rác thải thu gom, vận chuyển, xử lý hiệu quả với tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn huyện đạt 88,35%.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tự nguyện, chủ động vì cộng đồng, các HTX, tổ vệ sinh rất nỗ lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của các hộ dân nên tình trạng vứt rác bừa bãi, tồn đọng rác thải đã được giải quyết.

Từ khi xây dựng mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện của nhân dân trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã có chuyển biến tích cực. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các gia đình đều tự giác chấp hành các quy định của địa phương về công tác vệ sinh môi trường.

Hoạt động vệ sinh môi trường ở khu dân cư đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đi vào nền nếp. Thông qua các mô hình, nhân dân đã thấy được hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa đến các cộng đồng dân cư xung quanh.

Việc xây dựng các khu dân cư bảo vệ môi trường có vai trò tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng đô thị văn minh. Những nơi có mô hình tự quản về bảo vệ môi trường cũng là những địa phương hoàn thành sớm tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với đặc thù là huyện thuần nông nên việc thu gom, xử lý chất thải từ hoạt động nông nghiệp là tương đối lớn. Theo ước tính của cơ quan chuyên môn, lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh (chỉ tính riêng cho lúa và ngô) trên địa bàn huyện Lập Thạch khoảng gần 30 nghìn tấn/năm. Hiện nay, đa số các phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn được sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò, một phần làm chất đốt hoặc chôn lấp.

Việc thu gom, xử lý chất thải từ bao bì, chai lọ hóa chất trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc. Năm 2020, huyện Lập Thạch đã đầu tư xây dựng, lắp đặt 96 thùng thu gom vỏ thuốc bao bì bảo vệ thực vật tại các địa điểm có dự án trồng Thanh long ruột đỏ trên địa bàn các xã Xuân Hòa, Vân Trục, Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý… góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Các loại chất thải rắn công nghiệp, chất thải y tế thông thường và chất thải nguy hại được các đơn vị trên địa bàn phân loại và ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Dù đã được cải thiện rất nhiều bằng những giải pháp tích cực, tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Lập Thạch cũng còn nhiều hạn chế, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải ở khu vực nông thôn, chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải chăn nuôi chưa được xử lý triệt để.

Ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân chưa cao. Việc bảo vệ môi trường ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vẫn còn bị xem nhẹ, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Theo khảo sát, hiện nay, 24/36 bãi rác tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn đã bị quá tải, không đáp ứng được yêu cầu xử lý rác thải theo quy định. Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường hiện nay còn thô sơ, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn chưa hiệu quả, chưa phân loại rác thải, phương pháp xử lý chất thải còn thủ công và thô sơ, chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt bằng xăng, dầu; một số người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ môi trường còn thấp...

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, huyện Lập Thạch đã đề ra một số giải pháp thiết thực như: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông môi trường, phổ biến, quán triệt rộng rãi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thành niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh... trong công tác bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đa dạng hóa công tác truyền thông môi trường bằng nhiều hình thức để thu hút được mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân nhằm thay đổi nhận thức, thói quen, tập quán sản xuất, sinh hoạt của người dân, các hộ sản xuất, kinh doanh đối với những hành vi ứng xử không thân thiện môi trường; tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhằm quản lý chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, đặc biệt tại khu công nghiệp và các đơn vị sản xuất, kinh doanh quy mô lớn.

Cùng với các giải pháp tích cực, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội hóa công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

Huyện cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại các xã Bàn Giản, Xuân Hòa, Sơn Đông…

Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: