Xã Hội

Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững

Thứ Năm, 16/09/2021

Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được Vĩnh Phúc xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ và hoàn thiện với diện bao phủ không ngừng được mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Nhờ nguồn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, trang trại của gia đình ông Lương Đình Luận ở thôn Cầu Gạo, xã Tân Lập, huyện Sông Lô mở rộng quy mô, cho thu nhập khá. Ảnh: Kim Ly

Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sở LĐ-TB&XH (cơ quan Thường trực Chương trình giảm nghèo của tỉnh) đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 66 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chế độ, chính sách cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời một số vướng mắc, khó khăn, chủ động tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét ban hành văn bản về sửa đổi, bổ sung nội dung hỗ trợ cho người lao động nói chung, lao động thuộc diện hộ nghèo nói riêng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc đối tượng, cập nhật thông tin thường xuyên về hộ nghèo, tình hình thực hiện các dự án, chính sách để có đủ căn cứ cho phục vụ công tác lãnh đạo và chỉ đạo điều hành chương trình giảm nghèo của tỉnh. Đến nay, Vĩnh Phúc là tỉnh duy nhất tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm trực tuyến trong quản lý hộ nghèo, người nghèo thống nhất 3 cấp tỉnh, huyện, xã…

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hằng năm, UBND các cấp đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo để tổ chức thực hiện; quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, gắn thực hiện chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn giảm nghèo với giải quyết việc làm, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo của địa phương…

Các cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh cũng đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt...tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Mỗi năm, ngân sách tỉnh đã bố trí 300-500 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo. Ngoài nguồn ngân sách, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận động doanh nghiệp, người dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hàng chục tỷ đồng để xây nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin.

Chỉ tính riêng từ năm 2016-2019, toàn tỉnh có hơn 174 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay hơn 1.100 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất và tạo điều kiện cho con em đi học...

Ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng 100% bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng; hơn 60 nghìn lượt người thuộc đối tượng chính sách được khám, cấp thuốc miễn phí, miễn, giảm viện phí.

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo được UBND tỉnh cấp kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư, thận nhân tạo, mổ tim; người mắc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả...

Với những nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, chính quyền, các hội, đoàn thể ở địa phương, mỗi năm, toàn tỉnh có hàng nghìn hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,96% ( năm 2016) còn 0,96% (năm 2020); hộ cận nghèo giảm còn dưới 2%.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, chưa đồng đều; nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã được ưu tiên, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo ở một bộ phận hộ nghèo còn hạn chế; chưa huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; nhiều hộ nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân giảm 0,5-1,0%/năm (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025).

Để thực hiện mục tiêu đề ra, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước và các tiêu chí thụ hưởng của các nhóm đối tượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư về giảm nghèo bền vững, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tiếp tục linh hoạt trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh các hoạt động cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đa dạng hóa nguồn lực, phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo…

Nguyễn Việt Phương

(Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: