Xã Hội

Toàn tỉnh xây dựng, cải tạo được hơn 140 km rãnh thoát nước thải ở khu dân cư

Thứ Sáu, 21/02/2020

Thực hiện chủ trương của tỉnh về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, Ủy ban MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân bảo vệ môi trường, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải.

Với sự hỗ trợ của tỉnh, các doanh nghiệp và sự đóng góp của người dân, đến nay, toàn tỉnh xây dựng, cải tạo được hơn 140 km rãnh thoát nước thải ở khu dân cư. Trong đó, huyện Vĩnh Tường là địa phương xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải nhiều nhất tỉnh với hơn 40 km; huyện Yên Lạc xây dựng, cải tạo được hơn 27 km; huyện Tam Dương được hơn 23 km...

Từ đầu năm đến nay, do cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang dồn sức cho công tác phòng, chống Covid-19, nên chương trình xây dựng mới, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, nạo vét, cải tạo các thủy vực tiếp nhận nước thải có phần chững lại. Vì vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh mới xây dựng, cải tạo được hơn 16 km.

Để việc xây dựng mới, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải hoàn thành kế hoạch đề ra (kết thúc hết năm 2020), MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, huy động mọi nguồn lực xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu loại bỏ được nhiều dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: