Xã Hội

Tam Dương chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm

Thứ Ba, 18/02/2020

Tam Dương là huyện có số lượng gia cầm lớn nhất tỉnh với tổng số hơn 3,6 triệu con, chiếm 1/3 số gia cầm toàn tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh trên gia cầm có chiều hướng gia tăng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, Thường trực Huyện ủy Tam Dương đã yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện phòng, chống dịch cúm gia cầm trong gia đình và cộng đồng.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm và phun khử trùng, tiêu độc đảm bảo đúng quy định.

Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo khống chế, tránh lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: