Xã Hội

Đảm bảo chính sách an sinh cho người nghèo

Thứ Tư, 01/09/2021

Công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xác định là nhiệm vụ quan trọng, được đặt trong Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Chính vì vậy, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo ưu việt, đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn.

Gia đình chị Hà Thị Hoa, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch được Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh hỗ trợ vay vốn nuôi bò sinh sản. Ảnh: Dương Hà

Chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành luôn dành sự quan tâm, thực thi chính sách an sinh xã hội.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, nắm bắt thông tin, thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các chế độ, chính sách cho người nghèo, cận nghèo.

Với việc thực hiện chính sách giảm nghèo ngày càng đồng bộ và mở rộng các đối tượng của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện.

Các chính sách và giải pháp giảm nghèo được tập trung trên cả 3 mặt: Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng (về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở...); hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi xuất, bảo đảm việc làm; phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các địa phương, nhất là vùng miền núi, vùng khó khăn của tỉnh được ưu tiên đầu tư.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,96%; hộ cận nghèo giảm còn dưới 2% (năm 2020); không có hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công.

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp. Hằng năm, UBND các cấp đều xây dựng kế hoạch giảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó, một số địa phương đưa ra nhiều giải pháp đặc thù để hỗ trợ hộ nghèo.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt gắn chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, tạo tiền đề cơ bản để các hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững, những năm qua, ngân sách tỉnh đã bố trí hàng trăm tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo; hằng năm, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký cam kết giữa Ngân hàng CSXH tỉnh với UBND các huyện, thành phố về mục tiêu giảm nghèo gắn với chính sách tín dụng, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người nghèo.

Đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ thoát nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất và tạo điều kiện cho con em đi học. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng 100% bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 4.1000 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng. Kinh phí trợ giúp thường xuyên từ ngân sách nhà nước và số người được thụ hưởng tăng nhanh. Bình quân mỗi năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 300 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho các đối tượng với mức chuẩn trợ cấp của tỉnh cao hơn mức chuẩn trợ cấp của Trung ương.

Hỗ trợ, động viên người nghèo tự lực vươn lên

Cùng với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, trong những năm qua, việc huy động MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia công tác giảm nghèo luôn được tỉnh quan tâm.

Sự vào cuộc của các đoàn thể đã góp phần tạo chuyển biến mạnh trong ý thức của người dân chủ động vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia vận động, hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ năm 2020 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được gần 29 tỷ đồng; MTTQ các cấp đã vận động, trích quỹ hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 438 nhà đại đoàn kết; tặng hàng chục nghìn suất quà cho hộ nghèo với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, từ năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp nhiều tỷ đồng cùng hàng trăm tấn gạo, các nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân, nhất là người nghèo trên địa bàn tỉnh, đồng bào Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang gặp khó khăn bởi Covid-19 được kịp thời.

Từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh đã có nhiều hộ nghèo tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, người khuyết tật thuộc diện nghèo tự lực vươn lên tham gia phát triển kinh tế tự nuôi sống bản thân…

Nhận thức của đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã dần thay đổi, từ chỗ chông trờ, ỷ nại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã dần tự khẳng định bản thân, vươn lên hoà nhập với cộng đồng, giảm bớt gánh nặng, áp lực cho gia đình, người thân.

Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân giảm 0,5-1,0%/năm (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025); 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định... các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tiếp tục linh hoạt, triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh các hoạt động cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đa dạng hoá nguồn lực và phương thức để đảm bảo giảm nghèo bền vững, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn.

Hoàng Nga

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: