Xã Hội

Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực tư pháp

Thứ Năm, 26/08/2021

Những năm qua, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông… nhằm tạo thuận lợi tối đa, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Cán bộ Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Dương Chung

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), hằng năm, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, trong đó, xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và tình hình thực tế của đơn vị.

Đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hằng năm; lồng ghép các nội dung CCHC trong phát động các phong trào thi đua của đơn vị.

Năm 2021, Sở Tư pháp gắn thực hiện nhiệm vụ CCHC với triển khai phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” và “Tư pháp Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021”.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung cụ thể như thực hiện quy chế văn hóa công sở; thi đua ngày làm việc 8 tiếng hiệu quả; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực thi đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC); phát động đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở có nội dung phục vụ CCHC...

Công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,CC,VC toàn ngành. Bên cạnh đó, sở cũng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB,CC,VC.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được quan tâm chỉ đạo đã chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc tại Sở Tư pháp, góp phần cải tiến phương thức thực thi công vụ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí phát sinh, minh bạch hóa các quy trình giải quyết TTHC.

Ngoài ra, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp đang sử dụng hiệu quả phần mềm Lý lịch tư pháp và phần mềm Quản lý hộ tịch, góp phần chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa việc giải quyết TTHC.

Đặc biệt, Sở Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Cục C53 - Bộ Công an triển khai mô hình “kiềng 3 chân”, ứng dụng tin học trong công tác tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp.

Qua đó, giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 2-3 ngày so với trước đây; cải thiện tình trạng quá tải, giảm tỷ lệ chậm hạn trong hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp, tiết kiệm về thời gian, công sức, chi phí cho tổ chức, công dân.

Để tạo điều kiện cho người dân, tổ chức giải quyết các TTHC, Sở Tư pháp chủ động đề xuất với UBND tỉnh đưa 139 TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và thường xuyên rà soát, đánh giá đối với từng TTHC để đề xuất cắt giảm đối với những thủ tục còn rườm rà, chưa hợp lý.

Đồng thời, phối hợp với các cấp huyện, xã xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC; thường xuyên củng cố, kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; trình công bố TTHC đảm bảo đúng quy định nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đều đảm bảo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng quy trình; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cao; số hồ sơ chậm hạn đều có phiếu xin lỗi gửi đến công dân hoặc tổ chức.

Từ đầu năm đến hết tháng 6/2021, Sở Tư pháp đã tiếp nhận hơn 1.700 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng và trước hạn 98%.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC lĩnh vực tư pháp trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB,CC,VC về công tác CCHC; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực hành chính tư pháp tại cơ sở; triển khai hiệu quả kế hoạch rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC lĩnh vực tư pháp năm 2021, ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC có số lượng thực hiện lớn hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế, tối thiểu 30% TTHC trên tổng số TTHC của ngành.

Lê Mơ

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: