Xã Hội

Sự việc đã tỏ, công dân cần chấp hành để đảm bảo an ninh trật tự địa phương

Thứ Hai, 13/01/2020

Ông Tạ Xuân Trường, thôn Nghĩa Lập, xã Nghĩa Hưng (Vĩnh Tường) kiến nghị về việc năm 1994, gia đình ông mua đất ao của hợp tác xã với diện tích 295m2, nhưng khi đó chưa được UBND xã Nghĩa Hưng bàn giao mốc giới. Hiện nay, một phần đất ao ông mua năm 1994 đã bị hộ ông Nguyễn Văn Cát lấn chiếm.

Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Vĩnh Tường với ông Tạ Xuân Trường

Sau khi nhận được đơn đề nghị của ông Tạ Xuân Trường, UBND xã Nghĩa Hưng đã tiến hành bàn giao mốc giới cho gia đình ông vào ngày 4/8/2018. Không đồng ý với số liệu đo đạc và mốc giới đã bàn giao, ông Trường tiếp tục kiến nghị.

Ngày 8/8/2018, UBND xã Nghĩa Hưng đã ban hành Công văn số 40 về việc trả lời công dân, trong đó khẳng định: UBND xã đã thực hiện cắm mốc giới và bàn giao đất cho hộ ông Tạ Xuân Trường theo các văn bản làm việc ngày 16/3/2018 và ngày 4/6/2018 đã thống nhất với hộ ông Tạ Xuân Trường là đúng và có cơ sở pháp lý. UBND xã lấy số liệu Bản đồ địa chính 299 và Bản đồ VN 2000 làm cơ sở để giao đất cho ông Trường là đúng quy định và làm cơ sở để giải quyết với tất cả các hộ.

Không đồng ý với văn bản trả lời của UBND xã, ông Trường đã làm đơn khiếu nại. Ngày 9/9/2019, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng ban hành Quyết định 171 về giải quyết khiếu nại của ông Trường, có nội dung: Các văn bản làm việc giữa UBND xã với ông Tạ Xuân Trường và hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương là đúng và giải quyết trình tự rõ ràng. Các thành phần tham gia từ thôn đến xã đều thống nhất, Công văn số 40 của UBND xã trả lời ông Trường là đúng.

Khi ông Trường mua diện tích 295m2 đất ao của UBND xã, thời kỳ đó, UBND xã chưa tổ chức giao mốc giới cho ông Trường được, tuy nhiên, toàn bộ diện tích đã được ông sử dụng từ thời điểm đó đến nay vẫn đủ diện tích như vậy, ông Trường đòi bồi thường là không có cơ sở.

Tiếp tục không đồng ý với Quyết định 171 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, ông Trường làm đơn khiếu nại lên huyện Vĩnh Tường và đề nghị xem xét, giải quyết các nội dung: Khiếu nại việc UBND xã Nghĩa Hưng xác định thời điểm ông Cát lấn chiếm là trước thời điểm gia đình ông được UBND xã bán cho diện tích ao. Việc ông Cát lấn chiếm 40,5m2 là diện tích nằm trong tổng diện tích 295m2 mà gia đình ông được UBND xã Nghĩa Hưng bán từ năm 1994; khiếu nại việc UBND xã Nghĩa Hưng chưa bàn giao diện tích 295m2 đất cho gia đình ông từ năm 1994; đề nghị xem xét trách nhiệm của những người có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ và bồi thường thiệt hại do không được sử dụng đất.

Giải quyết khiếu nại của công dân, huyện Vĩnh Tường đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh cho thấy, UBND xã Nghĩa Hưng chỉ bán phần còn lại của ao, không bán phần diện tích đã bị các hộ và gia đình ông Cát lấn chiếm trước thời điểm xã bán đất cho ông Trường. Ông Trường khẳng định đơn đề nghị của ông viết ngày 18/1/1994 đã được UBND xã xác nhận ngày 18/1/1994 là căn cứ để xác định thời điểm ông Cát lấn đất là chưa đủ căn cứ.

Mặt khác, đối với diện tích 40,5m2 mà ông Cát đã lấn chiếm, ông Trường khẳng định nằm trong tổng diện tích 295m2 mà UBND xã đã bán cho gia đình ông đã được Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường giải quyết, tại Bản án số 06, ngày 15/5/2015 về việc tranh chấp quyền sử dụng đất.

Bản án thể hiện: “Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tạ Xuân Trường về việc yêu cầu ông Nguyễn Văn Cát và bà Nguyễn Thị Loan trả lại cho gia đình ông khoảng 40,5m2 đất ao”.

Theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo, UBND huyện Vĩnh Tường không xem xét giải quyết khiếu nại của ông Trường do đã được tòa án xem xét giải quyết trước đó.

Trên thực tế, thửa đất số 232, diện tích 295m2 thuộc tờ bản đồ số 4, bản đồ 299 can vẽ năm 1987, UBND xã Nghĩa Hưng đã bán cho gia đình ông Trường vào năm 1994 là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích (5%), do UBND xã Nghĩa Hưng quản lý.

Việc UBND xã Nghĩa Hưng bán thửa đất trên cho ông Trường là giao đất không đúng thẩm quyền, UBND xã không có thẩm quyền giao đất với thửa đất ao trên mà chỉ có thẩm quyền xác định mốc giới.

Bên cạnh đó, tại các buổi làm việc xác minh tài liệu, cho thấy: Bản đồ 299, bản đồ đo đạc năm 1996-1997, bản đồ VN 2000, sổ mục kê có số liệu rõ ràng, không bị tẩy xóa, sửa chữa. Cùng với đó, ông Trường không cung cấp được bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào chứng minh việc UBND xã Nghĩa Hưng làm sai lệch hồ sơ địa chính, cản trở việc sử dụng đất của gia đình ông.

Xác minh hiện trạng, thửa đất ao nói trên không bị vật cản làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và UBND xã Nghĩa Hưng không ban hành bất kỳ văn bản nào ngăn cấm gia đình ông Trường được sử dụng diện tích đất ao mà UBND xã đã bán cho gia đình ông từ năm 1994.

Do đó, việc ông Trường đề nghị xem xét trách nhiệm của những người có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ và bồi thường thiệt hại do không được sử dụng đất là không có cơ sở, không có căn cứ để xem xét giải quyết.

Từ những căn cứ trên, ngày 20/12/2019, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định 7356 về việc giải quyết khiếu nại của ông Tạ Xuân Trường. Quyết định nêu rõ: Công nhận và giữ nguyên Quyết định 171, ngày 9/9/2019, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng về giải quyết khiếu nại của ông Trường.

Thiết nghĩ, việc công dân khiếu nại, tố cáo khi quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình, lợi ích công cộng bị xâm hại là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, khi sự việc đã tỏ tường, chính quyền các cấp đã vào cuộc giải quyết mà không có thêm chứng cứ, tình tiết, tài liệu mới thì công dân không nên khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương

Bài, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: