Xã Hội

Đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiệu chuẩn đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân

Thứ Năm, 26/12/2019

Trong những năm qua, hoạt động phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, việc nhiều doanh nghiệp, đơn vị thường xuyên bổ sung, cập nhật các trang thiết bị tiến tiến, hiện đại, độ chính xác cao hơn được nhập khẩu từ nước ngoài là thách thức không nhỏ đối với các đơn vị, tổ chức cung ứng dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Vì năng lực kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị thường không theo kịp nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện kiểm định công tơ điện

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 400 nghìn phương tiện đo các loại, được các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, định lượng hàng hóa, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường…; hơn 260 thiết bị bức xạ, 16 nguồn phóng xạ được khai thác, sử dụng trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh và sản xuất công nghiệp.

Là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vĩnh Phúc (phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) hoạt động trong các lĩnh vực: Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện, trang thiết bị đo lường; thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (an toàn bức xạ hạt nhân)…. và thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm 2019, Trung tâm đã thực hiện kiểm định được hơn 60.000 phương tiện đo các loại; 92 máy X-quang, 82 phòng đặt máy X-quang trong y tế; 6 khu vực bức xạ trong công nghiệp; thử nghiệm hàng trăm mẫu sản phầm hàng hóa…

Tuy nhiên, so vớì thực tiễn, kết quả trên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước, cũng như chưa giải quyết, đáp ứng được 100% nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực liên quan.

Để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh, đồng thời đáp ứng, hỗ trợ đầy đủ hơn nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, việc nâng cao năng lực, hiệu suất các hoạt động chuyên môn của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vĩnh Phúc là rất cần thiết và luôn được Trung tâm quan tâm, ưu tiên hàng đầu.

Ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm đã tập trung tất cả các nguồn lực, đề nghị cơ quan chức năng công nhận mở rộng năng lực hoạt động. Đến cuối năm 2019, ngoài năng lực đã được các cơ quan chức năng công nhận, chỉ định, cấp phép trước đây, Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định là tổ chức kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh; chứng nhận mở rộng 4 lĩnh vực hiệu chuẩn, bao gồm: phương tiện đo nhiệt độ, độ dài, khối lượng, áp suất; được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp phép, mở rộng thêm hoạt động kiểm xạ trong công nghiệp, kiểm định X-quang răng, X-quang di động theo quy chuẩn mới.

Việc mở rộng, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vĩnh Phúc thời đã đảm bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời hơn yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời góp phần rất lớn hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ dịch vụ công trong lĩnh vực kiểm định đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù hoạt động của Trung tâm còn có những khó khăn, thách thức nhất định, song thời gian tới, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục nghiên cứu, đề nghị mở rộng năng lực hoạt động nhằm thực hiện ngày một tốt hơn yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân, cũng như đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực liên quan, góp phần vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

KS. Phùng Văn Đào

(Sở KH&CN)

 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: