Xã Hội

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Quán triệt nội dung chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ Năm, 26/12/2019

Ngày 26/12/2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho hơn 120 cán bộ chủ chốt trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh Trường Khanh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gồm 2 phần: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Đồng thời trao đổi, thảo luận một số vấn đề về việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau hội nghị, các cán bộ chủ chốt trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc sẽ thực hiện tham mưu cấp ủy tuyên truyền, phổ biến, triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên tại đơn vị mình.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: