Xã Hội

Cung cấp thông tin cho các nhà báo, cán bộ truyền thông về dân số và phát triển

Thứ Năm, 26/12/2019

Sáng 26/12/2019, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cung cấp thông tin cho các nhà báo, cán bộ truyền thông về dân số và phát triển.

Các đại biểu đã được nghe thông tin của 3 chuyên đề với những nội dung như: Một số nội dung chính của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; kỹ năng viết bài, đưa tin các nội dung và kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Ngày 22/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Trong đó, nhiều giải pháp được đưa ra như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới truyền thông, vận động; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu về dân số; đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế.

Tại hội nghị, các nhà báo, cán bộ truyền thông được cung cấp thông tin về dân số và phát triển tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; thông tin tổng quan về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời được phổ biến kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số… để tuyên truyền về công tác y tế, dân số được kịp thời chính xác, đặc biệt khi có những vấn đề ảnh hưởng rộng đến sức khỏe cộng đồng.

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: