Xã Hội

Xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải ở Lập Thạch còn nhiều khó khăn

Thứ Sáu, 06/12/2019

Theo kết quả rà soát nhu cầu và đăng ký thực tế của các xã thực hiện xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải theo chương trình hỗ trợ của tỉnh, huyện Lập Thạch có 18 xã đăng ký với tổng chiều dài cống, rãnh cần cải tạo trong giai đoạn 2019-2020 là hơn 270 km. Mặc dù đã nỗ lực triển khai, nhưng đến nay, tổng chiều dài cống, rãnh đã hoàn thành của địa phương chỉ đạt gần 8km, tỷ lệ chưa đến 3% nhu cầu đăng ký.

Cán bộ xã Đồng Ích (Lập Thạch) khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống rãnh thoát nước thải trên địa bàn. Ảnh Nguyễn Lượng

Xã Đồng Ích là địa phương làm điểm xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải trên địa bàn huyện. Theo đăng ký, xã có gần 5km cống, rãnh, tại hơn 30 tuyến ngõ sẽ tiến hành xây dựng, cải tạo trong năm 2019. Quá trình triển khai, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, góp công, góp của cùng tham gia; huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc; tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án thi công và công khai để người dân biết… nhưng đến nay, chiều dài cống, rãnh đã hoàn thành cũng chỉ đạt hơn 60% nhu cầu đăng ký.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải trên địa bàn huyện diễn ra chậm và chưa đạt kết quả như mong muốn là do Lập Thạch là huyện miền núi, địa hình phức tạp, dân cư trải dài dẫn đến quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Hầu hết mặt đường của các ngõ cơ bản được cứng hóa bằng bê tông, khi thi công xong phải hoàn trả mặt đường làm tăng chi phí đầu tư. Một số tuyến ngõ có số lượng các hộ gia đình ít, trong khi chiều dài cống, rãnh cần cải tạo lớn, dẫn đến việc đóng góp kinh phí đối ứng của các gia đình cao, nên nhiều hộ chưa có khả năng để đóng góp.

Bên cạnh đó, do vướng mắc về thủ tục hồ sơ khiến nhiều công trình sau khi đã nghiệm thu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ mua nguyên vật liệu dẫn đến một số hộ dân có tâm lý lo lắng, chờ đợi nguồn hỗ trợ mới triển khai làm tiếp. Không những vậy, ở một số nơi, chính quyền địa phương chưa tích cực vào cuộc; nhận thức của một bộ phận người dân về môi trường còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, mong muốn Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn kinh phí, nên chưa thực sự tích cực tham gia…

Để giải quyết những khó khăn trên, thời gian tới, huyện Lập Thạch tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải tại các khu dân cư nói riêng để người dân nắm rõ và tự giác tham gia. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục đầu tư, giám sát chặt trong quá trình thi công; kịp thời nghiệm thu các công trình rãnh thoát nước thải đã hoàn thành để thanh toán tiền hỗ trợ cho người dân.

Để chương trình xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải được triển khai thuận lợi, huyện Lập Thạch mong muốn tỉnh xem xét sớm phân khai kinh phí để các địa phương chủ động thực hiện việc xây dựng rãnh, thoát nước thải trong khu dân cư; cho phép dùng sỏi đổ bê tông thay thế đá dăm và đổi vật liệu xây dựng từ gạch không nung thành gạch nung như quy định hiện nay để dễ mua, giảm chi phí đầu tư. Hỗ trợ thêm kinh phí đối với các tuyến ngõ gặp khó khăn trong quá trình thi công hay những tuyến ngõ có số lượng dân cư ít để giảm mức đóng góp của người dân, tăng hiệu quả của chương trình.

Nguyễn Khánh



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: