Xã Hội

BHXH tỉnh chi trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH 2 tháng 7 và 8

Thứ Ba, 03/08/2021

Theo BHXH tỉnh, trong 7 tháng năm 2021, tổng số tiền thu bảo hiểm các loại ước hơn 3.000 tỷ đồng, đạt 55,30% kế hoạch và tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác chi trả, nhất là trả lương hưu và trợ cấp BHXH được BHXH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, nhanh gọn và an toàn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, BHXH tỉnh đã giải quyết hưởng BHXH hằng tháng cho 464 người; chi trả BHXH một lần cho 5.215 người; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho trên 71.280 lượt người; lập danh sách chi trả cho trên 4.500 lượt người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Để hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19, BHXH tỉnh triển khai chi trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 7 và tháng 8/2021 cùng 1 lần.

Trong đợt này, toàn tỉnh có hơn 39.300 người nhận lương hưu bằng tiền mặt, với số tiền trên 307 tỷ đồng và gần 3.290 người nhận qua tài khoản ATM với số tiền 37,4 tỷ đồng.

Phương LoanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: