Xã Hội

15 sở, ngành phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Thứ Sáu, 30/07/2021

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong tháng 7/2021, có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh 2.076 hồ sơ trực tuyến. Trong đó, có 2.016 hồ sơ mức độ 4; 1.177 hồ sơ nộp qua Cổng dịch vụ công tỉnh và 899 hồ sơ nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 19,1% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành.

Một số sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến rất cao như: Thông tin và Truyền thông (96,6%), Tài chính (94,1%), Kế hoạch và Đầu tư (88,7%), Công thương (71,3%), Ban Quản lý các khu công nghiệp (67,7%).

Một số sở, ngành như: VH-TT&DL, Tư pháp, NN&PTNT, Giao thông vận tải... đã tăng đáng kể tỷ lệ này so với các tháng trước.

Có 3 sở, ngành không phát sinh hồ sơ trực tuyến, bao gồm Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ chung mới chỉ đạt 19,1% do các cơ quan nhiều hồ sơ lại ít phát sinh hồ sơ trực tuyến kéo theo kết quả chung cấp tỉnh thấp.

Một số cán bộ biệt phái tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã nỗ lực trong việc vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, sự nhiệt tình hướng dẫn của nhân viên VietinBank -Chi nhánh Vĩnh Phúc trong việc thu hộ phí, lệ phí nên kết quả thanh toán phí, lệ phí trực tuyến tháng 7 đạt tới 86% trên tổng số giao dịch.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Nhằm hạn chế tập trung, tiếp xúc đông người, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tăng cường các biện pháp nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp hồ sơ, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: