Xã Hội

Hội thảo khoa học tư vấn phản biện vào dự thảo Đề án “Nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030”

Thứ Hai, 18/11/2019

Ngày 18/11/2019, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện vào dự thảo Đề án “Nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030”.

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực VH-XH có nhiều khởi sắc, thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quân sự địa phương được củng cố, ANCT-TTATXH được đảm bảo. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 38,28 triệu đồng, cơ sở hạ tầng KT-XH thiết yếu hoàn thiện và phát triển đồng bộ…

Trong báo cáo dự thảo Đề án “Nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030” của tỉnh nêu rõ, sau 22 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo, thuần nông, Vĩnh Phúc đã bứt phá thành tỉnh phát triển kinh tế năng động, tăng trưởng liên tục và ổn định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của người dân Vĩnh Phúc năm 2018 đạt 42,72 triệu đồng, đứng thứ 24 trong cả nước. Điều đó cho thấy, vị thế về thu nhập của tỉnh thuộc nhóm tương đối thấp. Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập bình quân đầu người và GRDP bình quân đầu người, mục tiêu đặt ra của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong giai đoạn tới là phải tạo ra sự bứt phá về phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời, thu hẹp khoảng cách của tỉnh so với các địa phương khác trong vùng đồng bằng Sông Hồng cũng như cả nước. Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030” là rất cần thiết.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tạo điều kiện nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trong thời gian tới, điều kiện tiên quyết là phải thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững về số lượng và chất lượng việc làm, tạo thu nhập ổn định và nâng cao thu nhập là điều kiện để nâng cao đời sống dựa trên hệ thống các quan điểm về: Phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo bền vững về môi trường; phân bổ và sử dụng các nguồn lực theo hướng bền vững, lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế đổi mới tư duy, phương thức sản xuất khu vực nông thôn; người dân phải được thụ hưởng các thành quả cao nhất của sự phát triển từ vật chất đến tinh thần…

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu dự hội nghị phản biện đều đồng tình với các nội dung của đề án và tham gia đóng góp vào một số vấn đề về thực trạng công tác giảm nghèo; căn cứ pháp lý xây dựng đề án; mục tiêu và những giải pháp chủ yếu trong định hướng phát triển nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trong tỉnh…

Ban Thư ký Liên hiệp hội đã tiếp thu ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời, tổng hợp gửi UBND tỉnh để nghiên cứu, hoàn thiện đề án.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: