Xã Hội

Huyện Tam Dương cấp hơn 14.000 thẻ BHYT

Thứ Sáu, 15/11/2019

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 với mục tiêu tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2020 có hơn 80% dân số tham gia BHYT, từ đầu năm đến nay, huyện Tam Dương đã cấp được hơn 14.000 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công.

Trong đó: Hơn 1.300 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hơn 1.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, hơn 2.500 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội và hơn 9.200 thẻ BHYT cho đối tượng người có công.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu thu hút người dân tham gia BHYT, thời gian tới, các cấp, ngành chức năng huyện Tam Dương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT cho các đối tượng trên địa bàn; tiếp tục mở rộng hỗ trợ mua BHYT cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp, như: Hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên...

Tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT thông qua việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để kịp thời cấp thẻ BHYT cho đối tượng.

Bảo Anh


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: