Xã Hội

Minh bạch, khách quan trong luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường học ở Tam Đảo

Thứ Năm, 24/10/2019

Những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường học luôn được huyện Tam Đảo quan tâm thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, khách quan. Đây là tiền đề để mỗi cán bộ quản lý tự đổi mới và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Tiến, xã Đạo Trù thường xuyên trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với giáo viên nhà trường

Luân chuyển cán bộ hợp lý

Hiện nay, huyện Tam Đảo có 36 trường mầm non, tiểu học, THCS và hơn 100 cán bộ quản lý thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý. Thực hiện quy định của ngành giáo dục, mỗi hiệu trưởng không được quá hai nhiệm kỳ (10 năm) lãnh đạo trong một trường học, từ năm 2017 đến nay, huyện Tam Đảo tiến hành luân chuyển 15 đồng chí cán bộ quản lý tại các trường, trong đó: bậc mầm non 2 trường hợp, bậc tiểu học 8 trường học, bậc THCS 5 trường hợp.

Để thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ quản lý đủ điều kiện để thực hiện luân chuyển; nắm bắt thông tin, nguyện vọng của cán bộ tại các trường, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể.

Đối với một số xã, thị trấn có chất lượng giáo dục thấp hoặc cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn chưa cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu giúp huyện thực hiện kế hoạch luân chuyển một số cán bộ quản lý có năng lực, trình độ chuyên môn cao ở các trường khác về làm nhiệm vụ.

Công tác luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường được huyện Tam Đảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật, quy định của ngành giáo dục, đảm bảo dân chủ, khoa học, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc, giúp cán bộ quản lý phát huy sở trường, năng lực chuyên môn, sức sáng tạo.

Mặt khác, cũng khắc phục những hạn chế trong công tác giáo dục như trường hợp một cán bộ quản lý do "ngồi một chỗ" lâu năm tạo nên sức ỳ, ngại va chạm, ngại đổi mới, tín nhiệm thấp và nhiều năm không có tiến bộ về chất lượng giáo dục. Qua đây, góp phần đánh giá đúng thực chất trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Tạo chuyển biến về chất lượng quản lý

Khắc phục tình trạng “vùng trũng” trong công tác giáo dục tại xã Đạo Trù, năm học 2018 – 2019, huyện Tam Đảo quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Đình II, xã Đại Đình sang làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Đồng, xã Đạo Trù; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bồ Lý, xã Bồ Lý sang làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Tiến, xã Đạo Trù.

Đánh giá hiệu quả công tác luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo cho biết: Phần lớn các đồng chí được luân chuyển tại các trường đều không phải là người địa phương. Sau khi đảm nhiệm công việc ở môi trường mới, các đồng chí cán bộ quản lý đều thực hiện tốt nhiệm vụ.

Được luân chuyển về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Tiến, xã Đạo Trù từ tháng 1/2019 đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú không ngừng học hỏi, đổi mới trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Cô Tú cho biết: Để các em học sinh có ý thức học tốt, cần nâng cao kỹ năng sống trong giao tiếp, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường từ hành động nhỏ nhất hay đối với giáo viên cần thực hiện nghiêm giờ giấc lên lớp, soạn giáo án đầy đủ... Trường thực hiện nghiêm túc việc tổ chức họp phụ huynh nhằm công khai chất lượng học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất nhà trường. Trên cơ sở đó, nhà trường, giáo viên và các bậc phụ huynh cũng nhìn nhận lại để phối hợp, có giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.

Cũng như cô Tú, thời gian đầu mới nhận nhiệm vụ tại Trường tiểu học Tân Đồng, xã Đạo Trù, thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, thầy Hùng nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

Thầy Hùng cho biết: “Việc đầu tiên khi về trường đó là phải làm thế nào để trường không có học sinh học lực yếu. Hiện nay, trường có 19 lớp, hơn 530 học sinh, trong đó, gần 90% học sinh dân tộc Sán Dìu và gần 16% học sinh có học lực yếu. Để không có học sinh học lực yếu, ban giám hiệu nhà trường sắp xếp đội ngũ giáo viên hợp lý; yêu cầu giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy kết quả học tập của học sinh đánh giá chất lượng công việc của giáo viên.

Với cách làm thận trọng, chắc chắn từng khâu, từng bước từ việc rà soát, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện, công tác luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường trên địa bàn huyện Tam Đảo bước đầu nhận được sự ủng hộ từ cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục của huyện.

Bài, ảnh Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: