Xã Hội

Huyện Lập Thạch: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra

Thứ Tư, 23/10/2019

Tính đến hết tháng 9/2019, huyện Lập Thạch đã đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia bậc Tiểu học năm 2017 đã đạt 100% (KH ĐH đạt 100% vào năm 2018); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT năm 2018 đạt 68,7% (KH ĐH đến năm 2020 đạt 65-70%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học bổ túc văn hóa và học nghề đạt 30% (KH ĐH đạt 30 - 35% vào năm 2020); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 7,84% (KH ĐH đến năm 2020 đạt dưới 9%); tỷ lệ thôn văn hóa 75% (KH ĐH từ 75 - 80% ); tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 1% (KH ĐH 1- 1,5%)...

Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã và cấp thôn được triển khai bước đầu đạt kết quả tốt.

Để hoàn thành một số chỉ tiêu về: Thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ bác sỹ /vạn dân, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân... từ nay đến năm 2020, huyện tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại huyện, tạo nguồn thu cho ngân sách và phối hợp với các đơn vị trong, ngoài huyện tổ chức các lớp đào tạo đội ngũ lao động, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, huyện cũng đề nghị Sở Y tế quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác đầu tư cơ sở vật chất ở Trung tâm Y tế huyện, các giải pháp thu hút bác sỹ về công tác ở huyện...

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: