Xã Hội

Tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Thứ Năm, 17/10/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ ra quân toàn quốc, phong trào chống rác thải nhựa diễn ra ngày 9/6/2019, phấn đấu đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở khu vực đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; qua đó thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 và chống ô nhiễm rác thải nhựa, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã dành thời lượng phù hợp để phổ biến các nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường tập trung vào chủ đề chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp,… trên địa bàn thông báo trên bảng tin của đơn vị mình để các cán bộ, nhân viên, người lao động nắm được nội dung, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cấp huyện bám sát nội dung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, dành thời lượng phù hợp trên sóng truyền thanh để tuyên truyền đến người dân, tập trung vào chủ đề chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: