Xã Hội

Huyện Tam Đảo: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 650 tỷ đồng

Thứ Năm, 17/10/2019

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2019, UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, tài sản được giao. Chi cục thuế huyện tích cực tuyên truyền các chính sách về thuế, thanh tra, kiểm tra đôn đốc thu các khoản nợ thuế còn tồn đọng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước toàn huyện thực hiện ước đạt gần 650 tỷ đồng, đạt 115% so với dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đạt hơn 398 tỷ đồng, bằng 76% so với dự toán huyện giao. Công tác điều hành chi ngân sách được UBND huyện bám sát vào dự toán ngân sách giao, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi của đơn vị, đáp ứng nhiệm vụ chính trị ở địa phương trên tinh thần công khai, minh bạch, tiết kiệm.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu và quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường khai thác các nguồn thu ...

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: