Xã Hội

Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở Tử Du

Thứ Năm, 17/10/2019

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tử Du (Lập Thạch). Điều đó không chỉ đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Các đồng chí cấp ủy chi bộ thôn Vinh Hoa, xã Tử Du đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Cách đây vài năm, ở thôn Vinh Hoa, xã Tử Du, hầu hết các đám cưới được gia đình tổ chức linh đình, rườm rà, mời khách ăn uống kéo dài nhiều ngày, gây lãng phí, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân xung quanh. Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân.

Đồng chí Bí thư kiêm Trưởng thôn Vinh Hoa Nguyễn Tài Thu cho biết: Trước đây, việc tổ chức tang lễ được các gia đình quan niệm nặng nề. Khi có người vừa mất, gia đình phân công các thành viên trong nhà chuẩn bị mua lợn, gà làm cỗ mời khách đến viếng. Trong đám tang, nhiều gia đình vẫn quan niệm lưu giữ hài cốt trong nhà nhiều ngày và thực hiện một số nghi lễ như bắc cầu, rắc vàng mã khi đưa tang. Việc chôn cất chủ yếu là hình thức địa táng. Đến nay, các hủ tục lạc hậu đó dần được bà con thay đổi, thôn Vinh Hoa có trên 60% các đám tang được gia đình lựa chọn hình thức hỏa táng.

Không chỉ thôn Vinh Hoa, 11/11 thôn trong xã đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước ở thôn. Đồng chí Trần Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Tử Du cho biết: Để thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, UBND xã quán triệt sâu sắc nội dung chỉ thị đến từng cán bộ, đảng viên, người dân trong xã về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; lồng ghép với CVĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đảng ủy xã chỉ đạo cấp ủy, chi bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đưa chỉ thị 11 vào nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ; lấy kết quả đó làm tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên và bình xét gia đình, thôn dân cư văn hóa.

Đảng ủy, UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng ủy viên, cán bộ phụ trách văn hóa thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các thôn thực hiện các văn bản liên quan đến xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư trong đó có việc cưới, việc tang; tham mưu cho Đảng, chính quyền xã kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và chấn chỉnh nhắc nhở đối với những tập thể, cá nhân chưa làm tốt. Bên cạnh đó, xã giao cán bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các gia đình có người qua đời làm thủ tục hỗ trợ chi phí đi hỏa táng…

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, nhiều năm nay, nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang đã thực sự đi vào nề nếp, đời sống của người dân xã Tử Du. Kết quả, 100% các đám cưới thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình, các nghi lễ được tổ chức trang trọng, thủ tục đơn giản, tiết kiệm, không còn hiện tượng đem thuốc lá mời khách, hạn chế tình trạng uống rượu say gây rối trật tự công cộng. Trong việc tang, đa số các gia đình thực hiện đúng quy định, giảm các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; góp phần xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xã văn hóa, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH ở địa phương.

Bài, ảnh Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: