Xã Hội

Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc: Phát động xây dựng mô hình “4 an toàn”

Thứ Năm, 10/10/2019

Sáng 10/10/2019, Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng mô hình “4 an toàn”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tá Đào Văn Vinh, Phó Trưởng Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07 của Bộ Công an, Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 106 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của tỉnh...

Thông qua đó, nhằm nâng cao ý thức mỗi cán bộ, nhân viên trong công ty; đồng thời, xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách; nêu cao vai trò trong bảo vệ an ninh Tổ quốc của các tổ chức đoàn thể trong công ty tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc an toàn về an ninh trật tự”; phát động phong trào thi đua; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 09 giữa các tập thể phòng chuyên môn, giữa các phòng chuyên môn với CBCCVC và người lao động trong công ty.

Xuân NguyễnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: