Xã Hội

Nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Thứ Năm, 10/10/2019

Ngày 10/10/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác công đoàn và tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho đại diện cán bộ, đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ của 84 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn được phổ biến, cập nhật 3 nội dung trọng tâm: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Thông tư 01/2016/TT-BNV, Nghị định 149/2018/NĐ-CP, Nghị định 159/2016/NĐ-CP; tuyên truyền phổ biến các nội dung văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, pháp luật về giao thông; thực trạng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và vai trò, trách nhiệm của công đoàn, đoàn viên công đoàn về bảo vệ môi trường.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở sẽ cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật; bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động để triển khai hiệu quả các hoạt động tại đơn vị; đồng thời, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Hồng ChiếnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: