Xã Hội

Hướng Đạo tăng cường kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ

Thứ Sáu, 20/09/2019

Khắc phục tồn tại trước đây, UBND xã Hướng Đạo (Tam Dương) thực hiện nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần tạo chuyển biến tích cực về lề lối làm việc của CBCCVC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, tạo lòng tin với cá nhân, tổ chức khi đến làm việc.

Cán bộ, công chức xã Hướng Đạo thường xuyên nghiên cứu, cập nhật văn bản mới để áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn

Có mặt tại trụ sở UBND xã Hướng Đạo vào đầu giờ sáng, mặc dù còn hơn 15 phút nữa mới tới giờ làm việc nhưng tất cả cán bộ, công chức đã có mặt. Ai cũng nhanh tay sắp xếp không gian làm việc của mình sạch sẽ, gọn gàng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

Chị Trần Thị Tuyết Nhung, thôn Dộc Lịch cho biết: “Là giáo viên tiểu học nên tôi thường không có thời gian đến UBND xã vào giờ hành chính. Để được cấp thẻ căn cước công dân, tôi phải tranh thủ thời gian ngoài giờ lên UBND xã làm thủ tục xác nhận nhân sự. Trong khoảng thời gian 30 phút, tôi được cán bộ xã hướng dẫn tận tình, chu đáo, những thủ tục chưa hiểu, chúng tôi đều được giải thích, giúp đỡ nhiệt tình”.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo cho biết: Thời gian trước, tình hình xã có nhiều bất ổn, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của người dân nghèo nàn. Việc cập nhật các thông tin, kiến thức mới của một số cán bộ cấp xã còn chậm, chưa thạo việc, tinh thần làm việc, sức ì rất lớn, đi muộn về sớm, làm việc chểnh mảng khiến cho người dân không hài lòng.

Xác định việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ là một yếu tố quan trọng, quyết định trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước, UBND dân xã xây dựng quy chế làm việc khoa học.

Trong đó, quy định rõ các chuẩn mực, quy tắc, nguyên tắc, hành vi trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức. Trong giờ làm việc hành chính, cán bộ vắng mặt phải báo cáo lãnh đạo và có lý do chính đáng; trường hợp cán bộ về sớm, nghỉ làm không có lý do, không chấp hành tốt các nội quy, quy định của xã như không đeo thẻ, hút thuốc lá, uống rượu bia nơi công sở, UBND xã cũng xem xét và cương quyết xử lý kịp thời.

Đồng chí lãnh đạo xã kiểm tra, chấm điểm, đánh giá hàng ngày, hàng tháng gắn với kết quả thi đua cuối năm đối với từng cán bộ, công chức. Qua đó, điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

Bên cạnh việc xây dựng quy chế làm việc, UBND xã chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm số lượng công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ công chức, viên chức; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chủ yếu để đánh giá thi đua của cán bộ công chức; thực hiện cơ chế buộc thôi việc, bãi miễn những CBCC không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ, mất uy tín với nhân dân.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ cán bộ yêu nghề, gắn bó lâu dài với địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là sự tham gia của nhân dân trong công tác cán bộ nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.

Nhờ thực hiện nhiều biện pháp khắc phục tồn tại, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức, đến nay, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của xã Hướng Đạo có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, xã tiếp tục quán triệt cán bộ công chức thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: