Xã Hội

Huyện Yên Lạc: Chi trả hơn 7 tỷ đồng cho dân công hỏa tuyến

Thứ Năm, 19/09/2019

Thực hiện Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Ban Chỉ đạo 24) huyện Yên Lạc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chú trọng tuyên truyền nội dung quyết định cho các đối tượng được thụ hưởng và nhân dân. Thực hiện đúng các quy định trong quy trình xét duyệt bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, chi trả trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đúng chế độ.

Đến nay, Ban Chỉ đạo 24 huyện Yên Lạc thực hiện chi trả chế độ chính sách cho 3.674 đối tượng với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dân công hỏa tuyến thời kỳ chống Pháp với hơn 2.100 đối tượng. Bên cạnh chế độ chi trả một lần, các đối tượng còn sống được nhận giấy chứng nhận và thẻ BHYT.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 huyện Yên Lạc hoàn thiện các hồ sơ còn tồn đọng để báo cáo cấp trên ra quyết định chi trả, phấn đấu hết quý 3/2019, huyện cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ cho dân công hỏa tuyến theo quyết định 49.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: