Xã Hội

Ra mắt mô hình “Bưu điện tỉnh an toàn về an ninh, trật tự”

Thứ Ba, 10/09/2019

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, sáng 10/9/2019, Bưu điện tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức ra mắt mô hình “Bưu điện tỉnh an toàn về an ninh, trật tự”.

Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh ký giao ước thi đua về đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Chu Kiều

Mô hình “Bưu điện tỉnh an toàn về an ninh, trật tự” thực hiện theo nguyên tắc “4 an toàn” trong đơn vị. Cụ thể, an toàn về địa bàn; an toàn về người; an toàn về tài sản; an toàn về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện các nội dung trên, Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống cháy nổ… Thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình liên kết hoặc tự phòng, tự quản, bảo vệ về ANTT. Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công nhân viên, người lao động vi phạm pháp luật; xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh.

Lực lượng bảo vệ của đơn vị kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp về ANTT; tổ chức tuần tra, canh gác 24/24h nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây mất an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn về liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn.

Quản lý hoạt động ra, vào đơn vị. Khi phát hiện các trường hợp có ý định hoặc đang có hành vi vi phạm pháp luật có trách nhiệm ngăn cản, báo cáo lãnh đạo đơn vị, người có trách nhiệm, công an để kịp thời phối hợp giải quyết.

Việc mô hình “Bưu điện tỉnh an toàn về an ninh, trật tự” được thành lập sẽ tập hợp, phát huy được sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động vào công tác quản lý, bảo quản, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thiết bị, tính mạng, vật tư, tài sản của đơn vị. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Tại lễ ra mắt, Bưu điện tỉnh đã thông qua các quyết định thành lập, quy chế, kế hoạch hoạt động, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua xây dựng mô hình “Bưu điện tỉnh an toàn về an ninh, trật tự” trong toàn đơn vị.

Trần TỉnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: