Xã Hội

Thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2021

Thứ Hai, 09/09/2019

Theo Khoản 15, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), từ ngày 1/1/2021 sẽ thực hiện thông tuyến tỉnh trong khám, chữa bệnh (KCB) BHYT.

KCB cho người dân tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên

Theo đó, người tham gia BHYT khi đi KCB không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước vẫn được hưởng quyền lợi như khi đi KCB BHYT đúng tuyến.

Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi KCB BHYT, giúp người dân được hưởng các dịch vụ KCB tốt hơn nhờ sự cạnh tranh về chất lượng giữa các cơ sở y tế. Đồng thời, làm tăng mức độ hấp dẫn của chính sách BHYT, thu hút người dân tham gia BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, người bệnh KCB BHYT trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú. Việc thông tuyến BHYT mới được áp dụng ở tuyến huyện, người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khi đi KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh được hưởng quyền lợi như khi đi KCB đúng tuyến.

Tin, ảnh Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: