Xã Hội

Tam Dương tập trung xây dựng rãnh thoát nước thải

Thứ Năm, 22/08/2019

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh về xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư,, Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện chủ trương của tỉnh.

Nhân dân khu 9 Đồng Ké, xã Hoàng Lâu (Tam Dương) tích cực tham gia xây dựng cống, rãnh thoát nước thải. Ảnh: Dương Chung

Theo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Dương, nhu cầu xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải trên địa bàn huyện là trên 150km, trong đó xây rãnh mới là 117,8km, cần cải tạo trên 33,8km rãnh. Để thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh, Huyện ủy Tam Dương đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ mục đích ý nghĩa, lợi ích cũng như nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ của tỉnh.

Với ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã vận động người dân tích cực tham gia những việc làm cụ thể, thiết thực như: hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia tổ chức thi công với vai trò là chủ thể xây dựng. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thi công đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả theo tiến độ đã đề ra. Đồng thời, sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng các khu dân cư đã vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh, chủ động khơi thông dòng chảy, nạo vét cống, rãnh thoát nước; thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ, thường xuyên tổ chức thu dọn vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, rác thải giữ gìn vệ sinh chung tại các khu dân cư, đường làng, ngõ xóm.

Vận động để mỗi người dân, mỗi gia đình có ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Hình thành ý thức tự giác, thói quen tích cực trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình; xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi đúng nơi quy định; không đổ rác bừa bãi, nhất là các túi đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và xác súc vật chết , từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Song song với việc tuyên truyền, vận động MTTQ và các tổ chức thành viên đã cũng đã tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, mô hình cổng, nhà, sân, vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến tới thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã ký cam kết với BTV Huyện ủy đến hết năm 2019, mỗi đơn vị tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia làm được 3km cống, rãnh thoát nước thải sinh hoạt trong khu dân cư.

Từng bước cụ thể hóa chủ trương của tỉnh về xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê hiện trạng các tuyến rãnh, cống thoát nước thải trên địa bàn, tổng hợp kết quả rà soát của các xã, thị trấn . Qua tổng hợp, toàn huyện có 117,8km rãnh cần xây mới và cần gần 34 km cần cải tạo. Trên cơ sở hiện trạng hệ thống rãnh thoát nước thải ở khu dân cư, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Kết quả, nhân dân của 13/13 xã, thị trấn cơ bản đồng thuận cao.

Để triển khai làm điểm, UBND huyện đã chỉ đạo các xã: Hoàng Hoa và Vân Hội lựa chọn tuyến rãnh xuống cấp để vận động nhân dân làm điểm. Trên cơ sở đó, xã Vân Hội triển khai xây dựng gần 350 m rãnh thoát nước thải tại thôn Vân Nội, các hộ dân đã tự nguyện đóng góp 5 triệu đồng/hộ để xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh trong thôn; xã Hoàng Hoa đã xây dựng được 357m ở 3 thôn với mức đóng góp gần 10 triệu đồng/hộ. Từ phong trào xây dựng rãnh thoát nước thải ở xã Hoàng Hoa và xã Vân Hội, xã Hoàng Lâu cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng được 600m rãnh thoát nước thải tại thôn Lực Điền; xã An Hòa xây dựng được 200m, các địa phương khác đang tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về cơ chế và huy động nguồn lực để xây dựng rãnh thoát nước thải, cải thiện môi trường.

Để phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư nhân rộng và đạt hiệu quả, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực, các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện còn thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, việc duy trì thường xuyên, định kỳ các hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trong đó, đưa việc xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường thành các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua của khu dân cư hàng năm.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: