Xã Hội

Huyện Bình Xuyên sáp nhập 29 thôn, tổ dân phố

Thứ Tư, 21/08/2019

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, huyện Bình Xuyên đã tiến hành sáp nhập 29 thôn, tổ dân phố, giảm 16 thôn, tổ dân phố so với trước khi sáp nhập.

Cụ thể như sau: Xã Trung Mỹ sáp nhập thôn Đông Thành với thôn Cơ Khí và thôn Tam Sơn thành thôn Tam Thành. Xã Thiện Kế sáp nhập thôn Thiện Kế, thôn Rừng Sằm, thôn Cầu Mán, thôn Gò Cao thành thôn Thiện Kế; sáp nhập thôn Quảng Thiện, thôn Phục Khải,thôn Đồng Nhạn thành thôn Quang Phục; sáp nhập thôn Ngũ Hồ với thôn Ao Trạch thành thôn Ngũ Hồ; sáp nhập thôn Hương Đà với 1 phần thôn Rừng Cuông thành thôn Hương Đà; sáp nhập thôn Quảng Khai với 1 phần thôn Rừng Cuông thành thôn Quảng Khai; sáp nhập thôn Hiệp Hải với thôn Gò Dẫu thành thôn Gò Dẫu. Xã Tam Hợp sáp nhập thôn Đồi Chùa với thôn Tây Đình thành thôn Nội Phật; sáp nhập thôn Hữu Bằng 1 với thôn Hữu Bằng 2 thành thôn Hữu Bằng. Xã Phú Xuân sáp nhập thôn Can Bi 1 với thôn Can Bi 2 và 1 phần thôn Can Bi 3 thành thôn Can Bi 1; sáp nhập thôn Can Bi 4 với 1 phần thôn Can Bi 3 thành thôn Can Bi 2. Thị trấn Hương Canh sáp nhập tổ dân phố Bờ Đáy với tổ dân phố Nhất Nhị thành tổ dân phố Nhị Bờ. Thị trấn Gia Khánh sáp nhập tổ dân phố Quang Hà với tổ dân phố Gò Châu thành tổ dân phố Hà Châu.

Theo đó, từ 151 thôn, tổ dân phố, sau khi sáp nhập, huyện Bình Xuyên giảm còn 135 thôn, tổ dân phố. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Nguyễn Hoan

(Trung tâm VH-TT-TT Bình Xuyên)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: