Xã Hội

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thống kê

Thứ Ba, 20/08/2019

Góp phần xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, cùng với đảm bảo, nâng cao chất lượng thông tin thống kê thì hoạt động phổ biến thông tin thống kê của ngành thống kê Vĩnh Phúc đã có nhiều cải tiến, kịp thời, đầy đủ, minh bạch và có tính lan tỏa cao.

Cán bộ thống kê thu thập thông tin dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác xây dựng chính sách liên quan tới người dân

Thông tin thống kê là cơ sở quan trọng để xây dựng, giám sát và đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong nền kinh tế phát triển, hội nhập sâu rộng như hiện nay, thì hệ thống thông tin thống kê ngày càng quan trọng, vì nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cấp, các ngành gia tăng cả về phạm vi và chất lượng.

Đồng hành với sự phát triển của tỉnh, thời gian qua, ngoài việc đảm bảo thông tin theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh thực hiện và hoàn thành nhiều bộ số liệu, chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho các cấp, các ngành ở địa phương trong việc đánh giá, xây dựng, hoạch định các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của từng thời kỳ, theo đơn vị hành chính, theo từng giai đoạn cụ thể.

Trước đây, việc công bố số liệu thông tin thống kê, cung cấp thông tin thống kê chỉ đơn giản là qua báo cáo, các ấn phẩm thống kê nhưng hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, hình thức phổ biến thông tin thống kê của Cục Thống kê tỉnh có nhiều cải tiến theo hướng kịp thời, đầy đủ, bình đẳng, khách quan và minh bạch nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu thường xuyên, đột xuất của cấp ủy, chính quyền các cấp...

Theo đó, ngay từ đầu năm, Cục Thống kê tỉnh xây dựng, công khai lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh biết để triển khai, sử dụng. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, thực hiện phổ biến các thông tin thống kê tổng hợp về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố tới các cấp, các ngành thông qua văn bản trực tiếp, website của Cục Thống kê tỉnh.

Đặc biệt, Cục Thống kê tỉnh đã đồ thị hóa các dữ liệu thống kê thông qua công cụ infographic, thể hiện các thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức bằng hình ảnh trực quan một cách rõ ràng, sinh động, hiệu quả, đầy đủ thông tin thống kê tới người sử dụng. Hiện tại, ngành thống kê Vĩnh Phúc đang sử dụng các hình thức phổ biến thông tin thống kê như: Các ấn phẩm xuất bản dưới dạng tài liệu giấy (báo cáo, niên giám, tờ gấp), website của cục, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT& TH tỉnh…

Nhằm tăng cường hoạt động phổ biến thông tin thống kê đến đông đảo người dùng, tạo tính thống nhất trong nhận định và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê đã có công văn về việc tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội của các cục thống kê tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thống kê yêu cầu, cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm tiến hành tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội trong 2 kỳ/năm: 6 tháng đầu năm và cả năm. Nội dung công bố: tổng sản phẩm trên địa bàn, thương mại dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, ngân sách nhà nước và một số chỉ tiêu thống kê xã hội. Đồng thời, khuyến khích các cục thống kê thực hiện từ năm 2019 và bắt buộc thực hiện từ năm 2020.

Để triển khai có hiệu quả việc tổ chức họp báo tại các cục thống kê cấp tỉnh, Tổng cục Thống kê đã xây dựng quy trình hướng dẫn tổ chức theo từng bước rất chi tiết. Đến nay, đã có 7 cục thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và 25 cục thống kê tham dự, học hỏi kinh nghiệm. Vừa qua, Cục Thống kê tỉnh đã cử đoàn cán bộ tham dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm của Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

Thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành; phấn đấu tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế -xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh vào tháng 12/2019…

Bài, ảnh Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: