Xã Hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình

Thứ Hai, 19/08/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình, công chức văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung: Kiến thức cơ bản về gia đình; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc (Ban hành theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 4/6/2019); kế hoạch tổ chức và các bước triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”…

Qua lớp tập huấn, giúp học viên hiểu rõ hơn về các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình; kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em;quy trình xử lý các vụ bạo lực gia đình... góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do bạo lực gia đình gây ra.

Minh ThuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: