Xã Hội

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thứ Hai, 19/08/2019

Chiều 16/8/2019, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là đơn vị duy nhất trong số các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 2 năm liên tiếp (2017, 2018).

Những năm qua, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước; đặc biệt nghiêm cấm các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái phép trong nhà trường dưới mọi hình thức...

Nhà trường giao Ban Bảo vệ gồm 23 cán bộ là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); đồng thời, có Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, 32 cán bộ thuộc trung đội dân quân tự vệ và hơn 100 sinh viên thuộc lực lượng thanh niên xung kích đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, đấu tranh hiệu quả với âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, trường còn phối hợp với UBND phường Xuân Hòa thành lập mô hình “Liên kết phường – trường đảm bảo ANTT”; ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT và phòng chống khủng bố với Công an tỉnh.

Thông qua Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giúp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo an toàn, ANTT; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tốt ANTT tại nhà trường.

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: