Xã Hội

Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội

Thứ Sáu, 16/08/2019

Mới đây, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội lần thứ II – năm 2019.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 1/11/2018 đến ngày 19/8/2019. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội.

Vòng sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 20/8/2019 đến ngày 2/9/2019. Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 3/9/2019 đến ngày 15/9/2019. Hội đồng chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội quyết định tác phẩm đoạt giải và các đơn vị được khen thưởng.

Về cơ cấu giải thưởng: Đối với tác phẩm, có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích, trong đó, giải Đặc biệt có giá trị tiền thưởng là 100 triệu đồng. Đối với cơ quan báo chí, có 2 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu, với trị giá giải thưởng 15 triệu đồng. Ngoài ra, còn có có hai giải phụ: Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi. Lễ công bố và trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội lần lần thứ II – năm 2019 nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội nói riêng; đồng thời, nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí chất lượng về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của TP. Hà Nội; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP Hà Nội…

Hồng ChungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: